Thy og Mors længst fremme med fremtidens energier

ENERGI:Hvad går de der folketingsmedlemmer og laver, når ikke der er møde i Folketinget? Det vil jeg gerne illustrere med hvad jeg har foretaget mig fra fredag aften og så til onsdag morgen. Lørdagen startede med, at jeg kom hjem og åbnede min lokale avis og så, at retspræsidenten ville nedlægge det oprettede afdelingskontor. Da jeg netop på dette område under diskussionen om den fremtidige retsstruktur i samarbejde med gode venner og den socialdemokratiske chefforhandler havde fremsendt en række spørgsmål til justitsministern, gik jeg i gang med at finde denne brevveksling. Dette materiale fremsendte jeg til medierne samtidig med at jeg skre om endnu et angreb mod de tyndt befolkede område. Dette fik som konsekvens, at søndag kom TV Midt-Vest og lavede et indslag herom. Mandag morgen tog jeg til København for at deltage i den afsluttende teknologikonference angående det fremtidige energisystem. Til konferencen forelå fem papirer: Energibesparelser, 50 procent vindkraft er mulig, Fjervarme får ny betydning, Biogas en forsømt mulighed, Dobbeltgevinst med elbiler. Stolt af Thy og Mors Når man ser på disse fem indsatsområder, kan jeg ikke lade være med at være stolt af at komme fra Thy/Mors området. Besparelser har vi alle pligt til at være en del af. Angående vindkraft så leverer de 250 møller i Thy 70 pct. af vores strømforbrug, og vort kraftvarmeværk leverer strøm fra affald til 4000 husstande. Foruden strøm til elnettet leverer vores affaldsforbrænding på kraftvarmeværket 70 pct. af varmen til Thisted Varmeforsyning. De resterende 30 pct. kommer fra geotermisk varme og fra brug af halm. Når det drejer sig om biogas, er vi også godt med. En god plan er her udarbejdet på Mors, hvor der er et samspil med Sønderherreds Kraftvarmeværk og det planlagte biogasanlæg. Men på dette område mangler der et energiforlig, så der kan sikres rammebetingelser, for at det økonomisk kan svare sig at oprette biogasanlægget. Angående transporten kan vi med de fornødne rammebetingelser omstille vore færger til biodiesel, men herudover er der med de rette rammebetingelser intet til hinder for, at kommunens og andre halvoffentlige selskaber med indkøb af nye biler kan overgå til elbiler, eller at eksisterende biler kan gøre brug af ethanol brændstoffer. Når jeg ser konferencen i et Thisted-perspektiv, må jeg erkende, at jeg bor i en grøn by, og at intet område i Danmark er så langt fremme som Thy/Mors, når det gælder fremtidens energisystemer. Dagen efter blev jeg yderligere forstærket i dette synspunkt. Da fik vi i energi/miljøudvalget besøg af to engelske politikere, som af deres regering har fået til opgave at få klarlagt de forhindringer og muligheder, der er for at få klimakonferencen i 2012 til at blive en succes. Konferencen skal skabe grundlaget for, at det menneskeskabte klimaproblem reduceres. Men herudover var de interesseret i, hvad vi gjorde i forbindelse med klimatopmødet i 2009. Der blev kastet en del på bordet, og igen glædede det mig, at mange af forslagene har vi allerede på beddingen i Thy og på Mors. Virkelige historier Efter mødet på Christiansborg var der indbudt til arbejdsmiddag hos den engelske ambassadør, bl.a. også folk fra medier, fra Statsministeriet og erhvervslivs repræsentanter. Det formede sig som endnu en udveksling af pingpong over bordet angående vores klimatopmøde om, hvorvidt det var det politiske, der skulle bære projektet, eller det var mulighederne for at kommunikere og vise verden, hvad Danmark kan. Jeg måtte fortælle dem, at jeg tilhører den kreds, som mener, at skal klimatopmødet blive en succes, skal der være virkelige historier at fortælle om. Det er ikke nok at tro, at verden vil benoves med erklæringer om, hvad man vil gøre. Så min konklusion er: Skal 2009-mødet blive en succes, er det et kommunikations problem, men skal der være kød på benet, så er det nødvendigt, at politikerne får skabt de nødvendige rammebetingelser og muligheder for at have så mange igangsatte projekter, at verden virkelig bliver benovet. Jeg tillod mig at give vores engelske kollegaer en opstilling af den grønne Thisted by. Men samtidig fortalte jeg også ,at på grund af manglende fortælling kender ingen til, at Thisted er en grøn by, og heller ikke, at Thy/Mors er det område, der er længst fremme angående vedvarende energier. Det skriger på kommunikation, så alle kan forstå det. Her har vi alle - politikere og medier - et ansvar for, at det sker.