Lokalpolitik

Thy og Mors lurer på hinanden

Politikere sidder og lurepasser

THY/MORS:Både thyboer og morsingboer er kendt som drevne kortspillere. Og det er de evner, politikerne i de to egne i øjeblikket praktiserer i udstrakt grad. De tre kommuner i Thy er forlængst blevet enige om at slå sig sammen i én kommune i den kommende nordjyske region. Tilsvarende er politikerne på Mors enige om, at øen fortsætter som selvstændig kommune "på det foreliggende grundlag", som det nok så kryptisk fremgår af beslutningen. Samtidig går politikere i både Thy og Mors og kaster blikke over på den anden side af fjorden. Men det er de færreste af dem, som åbent indrømmer, at de gerne vil smedes sammen. - Vi har endnu ikke fået nogen henvendelse fra Mors. Men hvis der kommer en anmodning, må vi jo tage stilling til det. På forhånd vil jeg hverken give løfter eller blankt afvise en alliance med Mors, siger Arne Hyldahl (V), borgmester i Sydthy Kommune. - Jeg har da ingen sarte fornemmelser overfor et kommunalt fællesskab mellem Thy og Mors, hvis et flertal ønsker det. I det hele taget udelukker jeg ikke noget på forhånd, siger Morsø Kommunes borgmester Egon Pleidrup (S). Økonomiudvalgene fra de fire kommuner - Sydthy, Thisted, Hanstholm og Morsø - får lejlighed til at sondere terrænet, når de i den kommende uge sætter hinanden stævne. Men både thyboen Arne Hyldahl og morsingboen Egon Pleidrup har travlt med at fastslå, at der skam ikke er tale om forhandlinger om at danne én kommune. De er enige om, at nu mødes de. Og så ser de, hvad der sker derefter. Økonomiudvalget på Mors har tilmed aftalt et møde med Skive og Salling-kommunerne for at sondere, om der er samarbejdsmuligheder i den retning. Men det er mere end tvivlsomt, at morsingboerne får mere end en sludder og en kop kaffe ud af det møde. For indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har klart tilkendegivet, at Mors hører til den nordjyske region. Dermed er Thy den eneste mulighed for sammenlægning, hvis ikke Mors fastholder at gå solo. - Der vil være en række ulemper ved at samle Thy og Mors i én kommune. Blandt andet vil vi få to konkurrerende købstæder i Nykøbing og Thisted. Desuden bliver der store geografiske afstande, påpeger Egon Pleidrup. - Men der vil da også være en række fordele. Vi har en række institutioner inden for social- og handicapområdet, som supplerer hinanden vældig godt, ligesom en sammenlægning muligvis kunne gavne turist- og erhvervspolitikken, tilføjer han. Nogenlunde de samme argumenter for og imod én stor nordvestjysk kommune har borgmesteren i Sydthy. - Jeg kunne godt forestille mig, at der ville blive en rivalisering mellem Thisted og Nykøbing. Og i forvejen synes jeg, at en afstand på næsten 100 kilometer fra den ene ende af Thy til den anden næsten er for stor i den nye kommune. Hvis Mors også kommer med, bliver de geografiske afstande bare endnu større, siger Arne Hyldahl. Han mener heller ikke det nødvendigvis er en fordel med en kommune på op mod 70.000 indbyggere. Det er, hvad der tilsammen bor i Thy og på Mors. - Undersøgelser viser jo, at kommuner risikerer at blive ineffektive, hvis der er ret meget over 50.000 indbyggere, bemærker han. Men ligesom kollegaen på Mors kan Arne Hyldahl også godt få øje på en række områder, hvor Thy og Limfjordsøen supplerer hinanden vældig godt. Ingen af dem ønsker dog at tage første skridt til et frieri, selv om der er tradition for, at thyboer og morsingboer parrer sig med hinanden, og der kommer ganske gode resultater ud af det.