Videregående uddannelser

Thy og Mors skal have en fremtidsvision

Ole Vagn Christensen.

Ole Vagn Christensen.

“Vi må skabe nye uddannelser og vende fraflytning,” siger social-demokratisk MF THY-MORS: - Vi skal have en vision om fremtiden i Thisted og Morsø kommuner, så vi kan få vendt den negative udvikling med tilbagegang i befolkningen, sagde folketingsmedlem Ole Vagn Christensen (S) ved det første kredsrepræsentantskabsmøde, som Socialdemokraterne i den nye Thisted-kreds holdt på Vils Fritidscenter mandag. - Vi skal have muligheder, ikke mindst for vore unge med nye uddannelser, som vi har vist, vi kan skabe, bl.a. de korte videregående uddannelser, pædagog-, sundheds- og erhvervsakademiuddannelserne, som nu er samlet i Uddannelseshuset i Thisted. Men vi må fortsat i samarbejde med universiteterne, de højere uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet skabe nye uddannelser, som kan fastholde vore unge. Og herudover skal vi have vendt udviklingen fra fraflytning til tilflytning, sagde Ole Vagn Christensen og pegede på ”tre stærke uddannelsespotentialer, som kan trække nye folk til”: Uddannelse. Skaldyrscentret på Mors. Og Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i Sdr. Ydby. Hovedområder - Vi har en række hovedområder, hvor handling kan omsættes til innovation omkring fødevarer, energi og miljø, om sundhed og ikke mindst i industri-, maskin- og produktionsteknologi plus turisme og kulturel udfoldelse, sagde Ole Vagn Christensen og kaldte Thy og Mors selvstændighedens område med ildsjæle, hvor ”vi kan og vil skabe en ny fremtid”. Et område med ildsjæle Ole Vagn Christensen lovede, at da han med sin placering i en lang række udvalg ”har fingeren på alle pulsslagene”, vil han ”sørge for, at de statslige indsatser omsættes til lokale muligheder hos os”: - Vi har alle muligheder, hvis vi vil. Vi er der, hvor indsatserne skal gøres. Han sagde desuden, at ”vores røst for, at Thisted og Morsø kommuner ikke vil glemmes”, er det i de forløbne år lykkedes at få gjort klart over for Folketinget. Fra det seneste år nævnte han sagen om Fiskerikontrollen på Mors, der var truet, centraliseringen af politi og domsstole, hvor bl.a. arresten på Mors var et varmt emne. Dertil kom debatten om modulvognstog, hvor Hanstholm nu alligevel kommer med i et forsøg, den nye struktur på de mellemlange uddannelser, svigtet af Lildstrand og Nr. Vorupør i forbindelse med den seneste fiskeriaftale, debatten om brændeovne, som specielt berører Morsø Jernstøberi, udvindingen af grus fra havet til byggeindustrien, og samarbejdet med 3F ”om de plattenslager-løntrykkere, som i kraft af udliciteringer i statsskovene var trængt ind i skoven helt fra Polen”. Landspolitisk sagde Ole Vagn Christensen, at tiden er inde ”til at få denne trillebørsregering afløst af en bred regering med visioner for Danmark, en socialdemokratisk ledet regering, for hvem det vigtige er at samle nationen i stedet for at splitte danskerne i får og bukke”. @Byli.9.special.bund:Af Hans Peter Kragh hans.peter.kragh@nordjyske.dk