Lokalpolitik

Thy- og morsingboernes mand på tinge fylder 65 år

Ole Vagn Christensen, folketingsmedlem og slagteriarbejder, Provst Sonnesvej 12, Thisted, fylder i dag 65 år.

65 år fylder folketingsmedlem, slagteriarbejder Ole Vagn Christensen (S), Thisted, i dag.

65 år fylder folketingsmedlem, slagteriarbejder Ole Vagn Christensen (S), Thisted, i dag.

Ole Vagn Christensen har været Socialdemokraternes folketingskandidat i Thistedkredsen siden 1981 – ikke noget sikkert mandat, har han måttet sande, for siden han første gang som suppleant indtog sit sæde i folketingssalen 30. maj 1983, har det været ud og ind igen, medlem eller suppleant, kredsmandat eller tillægsmandat. Valgt var han 1984-87, 1990-2005 og igen fra 2007. Alt i alt er det nu blevet til godt 20 år på tinge, hvor han har vist sig som en solid socialdemokrat, hvis væsentligste politiske drivkraft er indignationen over ulighederne i samfundet. Ikke kun klasseskel, økonomiske forskelle og andre kendte politiske uligheder, men i lige så høj grad de geografiske uligheder. Når han har fundet, at det var nødvendigt, har Ole Vagn Christensen haft modet til mere at være sin kreds' folketingsmedlem end sit partis. Internt i folketingsgruppen både i regerings- og oppositionsperioder og udadtil som deltager i den lokale politiske debat har han kæmpet mange kampe for det "skæve Danmark", Nordvestjylland altid har tilhørt. Ole Vagn Christensen er født i Østervrå og voksede op i Hjørring i en arbejderfamilie sammen med sine seks søskende. Faderen var fagforeningsformand og moderen tillidsrepræsentant, så sønnen kom tidligt med i det faglige og politiske arbejde. Den første tillidspost, han noterer på sit cv, er formandsposten i slagterfagets lærlingeklub i Hjørring 1960-64. I samme periode var han også formand for den lokale DSU-afdeling. Efter flytningen til Thisted i 1964, hvor han blev efter at have aftjent sin værnepligt på CF-kasernen, kom han straks med i det faglige og politiske arbejde i Thy, hvor han ikke mindst markerede sig som fællestillidsrepræsentant på slagteriet i Thisted og som formand for slagteriarbejdernes fagforening fra 1967. I 1974 kom han i byrådet, blev i 1978 formand for gruppen og i 1982 viceborgmester, indtil han i 1984 forlod byrådet efter at være blevet valgt til Folketinget første gang. Det siger sig selv, at med en parlamentarisk karriere spredt over et kvart århundrede har Ole Vagn Christensen haft sin gang i adskillige af Folketingets udvalg. I dag er han medlem af det energipolitiske udvalg, udvalget for fødevarer, landbrug og fiskeri samt Nordisk Råd, hvortil kommer, at han er sit partis stedfortræder i erhvervsudvalget og miljø- og planlægningsudvalget. Privat har Ole Vagn Christensen i omkring 40 år været gift med Mona, og de har to voksne sønner.