Planteavl

Thy-opfindelse giver majs ny chance

Medarbejder fra Skinnerup Maskinstation står bag spændende opfindelse

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

På sin bær­ba­re com­pu­ter vi­ser Micha­el Stolberg bil­le­der af, hvor­dan ma­ski­nen fun­ge­rer.

Det skulle slet ikke være muligt at dyrke majs i Danmark. Det er ganske enkelt alt for koldt. Men det kan ikke passe, tænkte Michael Stolberg, som er mangeårig medarbejder hos Skinnerup Maskinstation hos brødrene Jens og Ejnar Kirk. Han har altid været optaget af og erkendt nødvendigheden af hele tiden at gøre tingene mere rationelt. Tanken om at dyrke majs på en helt anden måde rumsterede, og for en tre år siden blev de løse tanker mere konkrete, og med arbejdsgivernes velsignelse begyndte han at udvikle en metode til at så majs, så der både blev sparet tid og kvælstof og ikke mindst gav større udbytte i majsmarkerne, der i kolde somre havde det meget svært. Michael Stolberg fortæller, at princippet i den nye metode er, at majsen sås i kamme, hvor der samtidig tilføres gylle og dermed kvælstof i tre niveauer. - Fordelen er blandt andet, at der spares en række arbejdsgange. Ved traditionel dyrkning skal gyllen nedfældes, der skal pløjes, der skal harves og sættes kamme, inden der sås. Med denne metode kan det hele laves i en arbejdsgang og maskinen kan køre direkte på en stubmark, fortæller Michael Stolberg. Michael Stoltberg fortæller også at fordelen ved at så maj i kamme er, at der bliver en større overflade, som kan suge den livgivende varme til sig. Netop det, majs jo kræver. - Ved at dosere gyllen meget nøjagtigt kan kvælstofforbruget reduceres med en 20 - 40 øjesten, og forsøg har vist, at udbyttet hæves med helt op til 27 procent, fastslår Michael Stolberg. Det lyder altså som et indlysende Columbus-æg, som andre opfindere nok kunne fristes til at kopiere. Men det har Michael Stolberg sat en stopper for, idet har taget patent på maskinen. Michael Stolberg er ikke den eneste, der tror på en fremtid for maskinen. Således gøres der forsøg i samarbejde med Landbohøjskolen. @Byli.9.special.bund:Af Poul Erik Holm poul.erik.holm@nordjyske.dk