Thy sættes på vandkortet

Eksisterende moler i Krik og Nr. Vorupør er forudsætninger for ambitiøse projekter

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

- Planerne er ambitiøse, også økonomisk, men de er værd at satse på, siger Henning Holm.Foto: Jens Fogh-Andersen

Molerne i Krik og Nr. Vorupør indgår som centrale elementer i planerne om at etablere "havbade" begge steder. Ud over at skabe sikre bademuligheder, vil projektet for Kriks vedkommende medvirke til at gøre området omkring molen og "Kulhuset" yderligere attraktivt i forbindelse med andre former for vandbaserede, rekreative aktiviteter, idet der også skal laves mulighed for at lægge ind ved molen med havkajakker og småbåde - uden der skal laves en egentlig marina. Henning Holm (S), formand for kommunens udvalg for miljø og teknik, kalder planerne for Krik og Vorupør "ambitiøse". Både som projekt betragtet, men også økonomisk, idet de tilsammen repræsenterer en investering på tæt ved 20 millioner kroner, heraf alene 12 millioner til projektet i Vorupør. På tirsdag tager Thisted Byråd stilling til, om der skal arbejdes videre med projektet. Ikke mindst når det gælder finansiering, hvor en ansøgning til Realdania om støtte fra en ny pulje, Stedet Tæller, er en mulighed. Endnu har ingen af de to projekter været genstand for myndighedsbehandling. - Når molen i Vorupør næste år er sat i stand så kommunen kan overtage den fra Kystdirektoratet, har vi en enestående mulighed for at gøre både molen og området ved den til en endnu større turistattraktion, hvis vi kan etablere havbadet, siger Henning Holm. Han siger, at det kun vil kræve en "simpel løsning" at etablere havbadet, som efter oplægget skal etableres i området syd for molen, hvor havet konstant tilfører sand. - Lidt forenklet kan vi sige, at området ind mod klitten sikres med en konstruktion meget lig den, der er brugt ved "foreningsvejen" på landingspladsen i Klitmøller. Havbadet anlægges foran sikringen simpelthen ved at grave det ud i den strand, som havet konstant bygger op. Kommer her for meget sand, er der ikke flere faste anlæg, end sandet kan fjernes med en gravemaskine, siger Henning Holm, som forestiller sig et badesikkert laguneanlæg på stedet. Rekreativt punkt I Krik vil et havbad betyde en yderligere udbygning, af det rekreative miljø, der er under opbygning omkring det nye "Kulhus". - Kulhuset med shelterpladsen bagved, fastdæmpning på vejen til Vestervig og - måske - en udbygning af molen med havbad, mulighed for at lægge til med kajakker og småbåde og direkte adgang til en god surf-lokalitet, åbner fantastiske rekreative muligheder. - Realiseres planerne, får vi dels renoveret molen, dels udbygget den med et bassin til havbadet, handicapvenlig adgang til vandet, flydebro og bådrampe og med muligheder for at opholde sig på molen, siger Henning Holm. Mere liv Han understreger, at projekterne bakkes op både i Krik og i Vorupør. - Men vi taler også om projekter, som kan skabe mere liv og ny aktivitet i to lokalområder. Præcis som det allerede er set med BOOA i Bedsted, i Vestervig og i Frøstrup, hvor lokale ildsjæle også har været ude.