Thy satser stort på J. P. Jacobsen

Selskabet og museet har gang i flere og flere initiativer omkring det verdenskendte bysbarn

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Tegningerne er dels karikaturer, dels kommentarer, dels rene fablerier.

Som dreng i Thisted og Thy blev han kaldt Peter. Senere blev han til digteren J. P. Jacobsen (1847-85), og i dag er det hævet over al tvivl, at han er ”Thisteds store søn”. Som det varede en hel del år, før hjembyen tog til sig som en ”celebrity”, man kan varme sig ved, men nu skal han faktisk snart lægge navn til bykernens nye store indkøbscenter. På samme måde er Jacobsen - eller i hvert fald hans værk - mere kendt uden for Danmarks grænser end indenfor. Nok har de fleste vel i realskole- eller gymnasietiden stiftet bekendtskab med debutnovellen ”Mogens” (1872), og nok er Jacobsen med i kulturminister Brian Mikkelsens (K) store danske kulturkanon med romanen ”Fru Marie Grubbe” (1876). Men svært tilgængelig, som hans få værker jo egentlig er, er han ikke nogen bestseller herhjemme. Bestseller Det er han derimod blevet i USA med den anden roman, ”Niels Lyhne” (1880), som blev nyoversat til engelsk i 1990, og især efter at den kom som Penguin Classic i 2006. På samme måde, som han i samtiden og den umiddelbare eftertid var særdeles populær især i den tysksprogede verden, hvor digterkollegerne Rainer Maria Rilke (1875-1926) og Stefan George (1868-1933) lærte sig dansk for at kunne læse ham på originalsproget. Det anses videre for fastslået, at også psykoanalysens far, lægen Sigmund Freud (1856-1939) i Wien, læste Jacobsen. Dog vist på tysk. Alt dette udover, at han naturligvis er kendt som den, der først oversatte Darwins ”Om arternes oprindelse ved kvalitetsvalg” til dansk (1872). Da det hus, man formoder er hans fødehjem, nu lokalhistorisk arkiv, i 1958 stod foran en nedrivning, tog en gruppe borgere affære og sikrede dets bevarelse. Ud af disse initiativer dannedes J. P. Jacobsen Selskabet, som nu arbejder i tæt samarbejde med Museet for Thy og Vester Hanherred samt Limfjordsegnens Litteratursamvirke. Selskabet Sædvanligvis holder selskabet sin generalforsamling på digterens fødselsdag 7. april, men det er i år påskelørdag, så derfor er begivenheden i stedet henlagt til lørdag 24. marts på VUC i Thisted. Udover generalforsamlingen er der som tidligere omtalt foredrag ved lektor ved Aarhus Universitet, lic. phil. Jørn Erslev Andersen, der er medlem af selskabets bestyrelse, et foredrag om Jacobsen og det lokale. Dette naturligvis i lyset af den lokale debat om center-planerne, der i første omgang indbefattede ideen om, at uddrag af Jacobsens digte skulle stå på murene. Det ville Jacobsen selv have haft et godt øje til, mener bestyrelsen og henviser til et brev, han skrev til Edvard Brandes i 1879 fra Thisted: ”... skulle du ønske oplysninger om den interessante sag med, hvor den nye jernbanestation i Thisted skal ligge, eller om det nye snekastningsregulativ, skal jeg være uudtømmelig.” Der vil endvidere samme dag og sted være uddeling af litteratursamvirkets årlige pris, der i år uddeles i J. P. Jacobsens navn. Tegninger I den forbindelse vil museet for første gang offentligt præsentere en række tegninger - 40-50 i alt, lidt efter hvordan man tæller - af J. P. Jacobsen, som man netop for 24.000 kr. har købt på Bruun Rasmussens kunstauktion i København. Købet er finansieret med midler fra Historisk Samfund for Thisted Amt, Viborg Amt og en privatfond, oplyser museumsleder Jytte Nielsen. Sammen med museumspædagog Svend Sørensen og lektor ved VUC Thy-Mors Else Bisgaard, der er hhv. formand og sekretær i selskabet, hvor hun også selv er medlem af bestyrelsen, præsenterede Jytte Nielsen mandag de indkøbte tegninger for Thisted Dagblad: - Desværre har vi ikke kunnet få oplyst, hvor de stammer fra, men vi har bedt Bruun Rasmussen om at kontakte sælgeren og bede denne kontakte os, fortæller Jytte Nielsen, som gerne hører om den bagvedliggende historie: - Et rygte fortæller, at de kommer fra en familie, hvor Jacobsen som barn legede med børnene. Svend Sørensen mener, at tegningerne, der dels er karikaturer, dels kommentarer, dels rene fablerier, stammer fra de første år, efter at Jacobsen i 1863 rejste til København for først at tage studentereksamen og senere studere botanik ved universitetet. Inspirationen kommer til dels, mener Sørensen, fra tegneren Fritz Jürgensen (1818-63), som i 1860 havde udgivet ”40 tegninger”. Museet ejede i forvejen en mindre samling tegninger af Jacobsen, hvoraf nogle er udgivet som tegneserien ”Homers Iliade” eller ”Den unge Fauns liv og levnet”. Tegningerne, der også menes at være fra 1860erne, sendte Jacobsen hjem til Thisted, til Enkefru Michelsen - mor til den Anna, man har villet se som hans ungdoms sværmeri, og hvis niece i 1971 forærede tegningerne til museet. Sammen med en samling meget fine miniaturemøbler, Jacobsen havde fremstillet til Anna. Jacobseniana Snart udkommer i øvrigt nummer to af en ny skriftserie med navnet ”Jacobseniana”, som i efteråret blev startet af selskabet i samarbejde med Afdelingen for litteraturhistorie på Institut for Æstetiske Fag ved Aarhus Universitet. Skriftserien redigeres af Else Bisgaard, der er cand. mag. i religion og dansk litteratur, og Jørn Erslev Andersen. I øvrigt omfatter samarbejdet også en hjemmeside på internettet med navnet ”www.jpjacobsen-selskabet.au.dk”. Det første nummer af ”Jacobseniana” indeholdt to artikler - på engelsk - af Jørn Erslev Andersen, hhv. ”J. P. Jacobsen and the Nature of Man” og ”The Fashionable J. P. Jacobsen 1900 and 2000”. villy.dall@nordjyske.dk