Lokalpolitik

Thy skal være et varemærke

Ambitionen om at give Thy et stærkt ¿brand¿ er dyrere end kommunens økonomi tillader

THISTED:Det koster at skille sig ud fra mængden. Den skønnede udgift til et projekt, der skal give Thy et synligt og stærkt varemærke - eller et ¿brand¿ - er af en kommunal embedsmandsgruppe beregnet til omkring 2,4 millioner. Pengene skal efter gruppens oplæg bruges til et omfattende arbejde, der skal munde ud i, at ordet ¿Thy¿ forbindes med nogle helt bestemte - og for området unikke ting, der kan bruges i den fremtidige markedsføring af Thy. Og, som noget væsentligt, at der er bred opbakning omkring valget af de ting, der skal ses som en del af varemærket ¿Thy¿. Kommunens økonomiudvalg har i denne uge set arbejdsgruppens oplæg til den proces, der skal munde ud i en ¿branding af Thy¿. Udvalget besluttede i første om, gang at sende oplægget tilbage til arbejdsgruppen ¿til videre bearbejdning¿ med besked om, at der ikke som ønsket er omkring 2,4 millioner kommunale kroner til formmålet, men en udgiftsramme på højest 500.000 kroner - og kun under forudsætning af, at der findes private penge til medfinansiering af projektet. Jeanette Lund, kommunens kommunikationsmedarbejder, har siddet i gruppen bag oplægget til økonomiudvalget. - Beslutningen betyder, at vi nu skal finde nogle nye løsninger og nogle samarbejdspartnere, for at få projektet igennem, siger Jeanette Lund og peger på, at projektet er meget mere end blot at finde et varemærke som kan sælge den kommunale del af Thy. - Varemærket skal være dækkende både for kommunen og for de mange andre aktiviteter, der finder sted indenfor kommunegrænsen. Udfordringen bliver at finde nogen, der vil være med til at finansiere den proces, der er nødvendig for at finde de ting, Thy skal være kendt for, siger hun. Gruppen havde derfor foreslået, at en del af de 2,4 millioner, der efter oplægget var prisen på den fire år lange proces, skulle bruges til at aflønne en proceskonsulent. - Vi vurderede, at processen er så omfattende, at vi næppe selv kan styre den, siger Jeanette Lund og tilføjer, at ambitionerne omkring det færdige resultat er uændrede selv om der er færre kommunale kroner end ventet. I bund og grund handler det om at finde det helt overordnede tema, der kan brænde fast i bevidstheden hos flest mulige. Eventuelt et tema, der består af fire eller fem ting, der er enestående for området. - Det var rart, hvis vi allerede var i gang med arbejdet, men det er samtidig vigtigt, at vi når et resultat, flest mulige bakker op om. Hvis Thy skal være et varemærke, kræver det at den størst mulige grad af ejerskab, siger Jeanette Lund. Oplægget er derfor, at få mange som muligt involveret i processen for at finde de ting, der skal være dele af varemærket Thy. - Vi har nævnt nogen, men der er mange andre, som kan være ligeså relevante at inddrage. Jeanette Lund tilføjer, at udgangspunktet for processen til ¿branding af Thy¿ i bund og grund tage afsæt i ¿hjertet af Thy¿. - Det vil sige i essensen af det, vi forstår ved og forbinder med Thy.