Thy stiler efter skole for autister

Køb af pladser på Mors er for dyrt, hvorfor kommunen agter at lave eget undervisningstilbud.

Thisted Kommune stiler efter at etablere en skole for elever med autisme. Det fremgår af dagsordenen for mødet i dag i børne-, familie- og kulturudvalget under Thisted Byråd. Autister har behov for vidtgående specialundervisning, og det var tidligere amtet, der havde ansvaret for denne gruppe. Siden kommunesammenlægningen har Thisted Kommune købt elevpladser af Morsø Kommune på Solbjergskolen, hvor der i øjeblikket er indskrevet 12 elever fra Thy. Desuden har Thisted Kommune fem elever på Krabbeshusskolen i Skive. Skoleforvaltningen har i nogen tid arbejdet med ideen om, at Thisted Kommune selv etablerer en skole for autister - med følgende to begrundelser: - Dels betales en meget betydelig husleje pr. elev til Morsø Kommune, og dels er det en ydelse, vi ikke har direkte indflydelse på, som købes. Forvaltningens forslag om en skole for autister i Thy tager udgangspunkt i et uændret serviceniveau - som minimum. Arbejdsgruppens materiale indeholder beskrivelser af målgruppen, børnesyn for ASF-skolen (autisme-spektrum-forstyrrelser), pædagogiske principper, teamsamarbejde, samarbejde med forældre, specialfunktioner, uddannelse, fysiske rammer, sfo og økonomisk grundlag. Der tænkes ikke på hjemtagning af elever fra Krabbeshus. Hvis politikerne i dag giver grønt lys for et videre arbejde med planen, stiles efter at komme i gang den 1. januar 2009.

Forsiden