Thy Teater får det langt bedre bag kulisserne

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Hans Hartvich-Madsen glæder sig over, at Thy Teater nu har fået god plads til opbevaring af diverse teaterudstyr.

Nu er Thy Teater ved at indrette sig i lokalerne på musikteatrets nederste etage THISTED: Ganske vist er Thy Teater i disse dage meget optaget af at gøre klar til den forestående teaterfestival »Teater på Kanten«, der skydes i gang på søndag. Men teaterleder Hans Hartvich-Madsen og hans folk får dog også tid til at glæde sig over de nye lokaler, de er ved at få indrettet sig i stueplan i Thisted Musikteater. Oprindelig havde Thy Teater hjemsted i Hanstholm Hallerne, men placeringen i musikteatret er naturligvis mere central, og når der øves, er man ikke afhængig af, om der nu er ledigt i hallen, som man var det i Hanstholm. Med det lokale, som kan anvendes til prøver og til forskellige værkstedsfunktioner, dukkefremstilling, lidt kostumer og andre tekniske ting, bliver der mulighed for at arbejde meget mere fleksibelt. I dette større lokale er der også blevet plads til opbevaring af forskelligt lys- og lydudstyr, og arbejdet med at fragte udstyret frem og tilbage med bil er blevet meget lettere. I området, der tidligere har huset MusArt, er der ved at blive indrettet kontor, kopirum, arkiv og mødelokale. Rummene bærer stadig præg af, at man er i en etableringsfase, for der ses endnu rå brædder, og en del ledninger er fæstet til gulvet med kraftig tape... En del af kontoret støder op til det trapperum, man kommer ind i, når man går ind gennem musikteatrets fordør, indgang A, der vender ud mod Håndværker Torv. Her er det planen at gennembryde muren og lave en luge til ekspedition af billetter. Netop denne del af indretningen kan være af stor interesse for mange, der er på vej til en koncert eller skal overvære en teaterforestilling. Hans Hartvich-Madsen håber på, at man efterhånden kan få samlet det lokale salg af billetter til kulturoplevelser her, så folk ikke skal flintre rundt i forskellige, skiftende forretninger. I løbet af et par måneder åbnes der også for BilletNet, og med tiden regner teaterlederen med, at man vil kunne ekspedere billetter ikke alene til lokale kulturarrangementer, men også til kulturelle oplevelser andre steder i Danmark og i udlandet. @Byli.9.special.bund:Af Leif Damsgaard Jensen dims@nordjyske.dk