Thy Teater skylder 125.000 kr. i husleje

Hanstholm Hallerne har beslaglagt bl.a. lamper tilhørende Thy Teater og sendt huslejesag til inkasso.

Hanstholm Hallerne mener at have 125.000 kr. til gode hos Thy Teater. Arkivfoto

Hanstholm Hallerne mener at have 125.000 kr. til gode hos Thy Teater. Arkivfoto

Et udestående om husleje har fået Hanstholm Hallerne til at beslaglægge lysudstyr og podier tilhørende Thy Teater, der indtil 1. oktober 2009 boede til leje i den ene ende af de to idrætshaller. Hanstholm Hallens bestyrelse mener, inklusive renter, at have omkring 125.000 kr. til gode hos egnsteatret. Sagen er nu sendt til inkasso, bekræfter formanden for den selvejende institution Hanstholm Hallerne, Jan "Saxø" Sørensen. Men formanden for Thy Teater, advokat Carsten Kirstein, mener at teatret har betalt mere, end man er forpligtet til. - Den skriftlige aftale mellem Thy Teater og Hanstholm Hallerne udløb 31. december 2003. Den er blevet suppleret med nogle andre aftaler, men der er tale om noget juridisk misk-mask, siger Carsten Kirstein. Thy Teater har betalt en årlig husleje på 360.000 kr. plus moms for lokalerne i Hanstholm Hallerne, der omfattede de to tårne i den ene ende af den gamle hal, samtidig med at teatret i et vist omfang havde lov til at bruge hallens scene og sal. Efter at teatret for nogle år siden flyttede til Thisted Musikteater, har lokalerne i Hanstholm reelt kun været brugt til garderobe og opmagasinering af diverse udstyr. Blandt andet derfor har Hanstholm Hallerne ifølge Carsten Kirstein ikke krav på den samme husleje som hidtil. Han er enig med Jan Saxø i, at det ikke kommer udlejeren ved, om lejeren bruger sine lokaler eller ej. Men en del af teatrets huslejebetaling er faktisk gået til lys og varme, påpeger Carsten Kirstein. I øvrigt mener han ikke, at den husleje, som Thy Teater har betalt, er rimelig i forhold til lokalernes størrelse og kvalitet.