Canada

Thy virksomheder ser i retning mod Canada

Canada har stort potentiale for fem Thy-virksomheder.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Direktør Torsten Lundø Dahl (t.v.) forklarer Morten Siem Lynge, Eksportrådet i Toronto, Canada, og erhvervschef Flemming Toftdahl-Olesen, hvordan Akea har fremstillet en maskine, som selv kan skære gevind til blandt andet armeringsbolte, som kan være

Inden for de kommende fem år vil Canada investere 140 mia. canadiske dollars - kurs cirka 5,50 kr. - i udviklingen af landets mineindustri. Det kom erhvervschef Flemming Toftdahl-Olesen, Thy Erhvervsråd, for øre, og fluks kontaktede han Udenrigsministeriet for at få en kontakt i Canada. Blandt andet fordi Akea, Leopardvej 18 i Thisted, fremstiller maskiner til produktion af armeringsbolte, som sikrer mineskakter og tunnellers vægge mod sammenstyrtning. Flemming Toftdahl-Olesen blev sat i kontakt med 38-årige Morten Siem Lynge, som af alle steder er født i Thisted, og som tog sin HH fra Nordvestjyllands Handelsgymnasium. Siden læste han til cand.scient.pol og HD i finansiering. Morten Siem-Lynge flyttede i september 2011 fra Bangladesh til Toronto i Canada, hvor han som ansat i Eksportrådet administrerer danske interesser inden for canadisk minedrift og eksport af danske fødevarer. Akea Akea fremstiller en maskine, som kan skære gevind i jernstænger op til 40 millimeter i diameter. Direktør Torsten Lundø Dahl forklarer, at jernstangen bliver stukket ind i et boret hul på omkring to meter. - Jernstangen kan enten blive limet fast eller spændt fast ligesom en ekspansionsbolt, og i den anden sættes der en kraftig spændskive og bolt, som holder bjergvæggen på plads, forklarer han. Netop maskinen til fremstilling af armeringsbolte kunne være interessant for canadierne at vide noget mere om, når de nu skal i gang med en kraftig investering og udvidelse af landets minedrift. Forbindelse Morten Siem Lynge bliver den udfarende kraft i Canada, hvor han skal forsøge at skabe forbindelse mellem canadiske virksomheder og Akea i Thisted. - I første omgang handler det om at gøre 10 - 15 canadiske virksomheder opmærksomme på, hvad Akea er, og hvad de kan, og efterfølgende invitere virksomhederne til møder, hvor også Akea kan være til stede, forklarer Morten Siem Lynge. Torsten Lundø Dahl supplerer og siger, at medarbejderne fra Akea kan rykke ud i løbet af ingen tid. - Det handler kun om at sætte sig ind i flyvemaskinen, siger han. Morten Siem Lynge peger endvidere på handels- og maskinmesser i Canada, som kunne være interessante for Akea. Tilfredshed Torsten Lundø Dahl udtrykker tilfredshed med, at Morten Siem Lynge har besøgt hans virksomhed. - Bare det, at Morten får lejlighed til at se, hvad der sker, og hvad vi laver, er grundlaget for, at han kan forholde sig til vores virksomhed, siger Torsten Lundø Dahl, der selvfølgelig håber, at forbindelsen med Morten Siem Lynge og det fortsatte samarbejde, vil kaste ordrer af sig i Canada. Udover Akea besøgte Morten Siem Lynge i løbet af mandagen desuden Brix&Kamp i Silstruparken i Silstrup, Tican i Thisted, Snedsted Fjernvarmeværk i Snedsted, og de to sidste virksomheder på hans besøgsrunde blandt potentielle virksomheder til det canadiske marked i Thy var trappeproducenten Dolle og sædeproducenten Jany begge med adresse i Frøstrup.