Skolevæsen

Thybo næstformand i Skolelederne

Toppost til Claus Hjortdal i ny organisation

Claus Hjortdal, Thisted, bliver næstformand i den nye landsdækkende organisation, Skolelederne. Claus Hjortdal blev i oktober valgt til formand for Danmarks Skolelederforening, men denne fusionerer ved årsskiftet med Lederforeningen. Formanden for Skolelederne blever Anders Balle for Bording, og det er naturligvis ham, der skal tegne foreningen udadtil. Claus Hjortdal, der kommer fra en stilling som skoleinspektør i Øster Jølby på Mors, skal fortrinsvis arbejde med de organisatoriske opgaver internt i den nye fælles forening for alle landets skoleledere. Fordelingen af de to ledende poster blev aftalt uden kampvalg, idet Claus Hjortdal kommer fra den mindste af de to foreninger, der tilsammen tæller omkring 4200 medlemmer.