Dyr

Thyboer mod bjørneklo

Thisted Kommune har nu lavet en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

Thisted Kommune har nu udarbejdet en indsatsplan til bekæmpelse af planten kæmpe bjørneklo, der ikke hører naturligt til i den danske natur. Bestemmelserne i den nye plan trådte i kraft den 1. april, og fra 1. maj skal grundejere med arealer, hvor der vokser bjørneklo, begynde bekæmpelsen. Planen er blevet udarbejdet i henhold til lov om drift af landbrugsjorder og plantedirektoratets bekendtgørelse om bekæmpelse af bjørneklo. Indsatsplanen, der kan findes på kommunens hjemmeside, indeholder flere metoder til bekæmpelse af planten. De anbefalede metoder er: rodskæring, slåning, græsning, skærmkapring eller sprøjtning med miljøvenlig naturprodukter. Den bedste og mest effektive metode er rodskæring, idet den metode får planten til at dø med det samme. Grundejere af arealer, hvor der vokser bjørneklo, har pligt til inden for 14 dage at bekæmpe planten. Lige nu i maj begynder planten at vise sig, og fra 1. maj og frem til 1. oktober har grundejerne pligt til hver 4. uge at besigtige arealet. Kommunen vil løbende føre kontrol. Bestemmelserne i planen gælder såvel private som offentlige arealer.