EMNER

Thyboer sammen om investeringsselskab

Investeringer i aktier og obligationer er efterhånden gået hen og blevet lidt af en folkesport.

Danmark har altid haft tradition for, at sådanne investeringer i vid udstrækning var noget, som det tunge erhvervsliv tog sig af, og som mere almindelige mennesker holdt sig langt væk fra. Investeringskulturen i aktier og obligationer har altid været en naturlig del i USA, og som altid er USA foran i forhold til Danmark, men nu vil folk i Thy også være med. Club Fjord Invest A/S blev stiftet den 14. juni 2006, og direktionen tegnes af formanden for Landboforening Nordthy Niels Jørgen Toft Pedersen, og han fortæller, at foreningens medlemmer alle er interesseret i at investere ledig kapital. - For mit eget vedkommende har jeg altid interesseret mig for aktier og obligationer, og selskabet blev etableret gennem uformelle kontakter, og netværket finder vi afgørende i selskabet, fortæller Niels Jørgen Toft Pedersen. Hvert medlem investerede 200.000 kr. i Club Fjord invest A/S, og investeringerne er spredt bredt både geografisk og i porteføljer i både aktier og obligationer. Niels Jørgen Toft Pedersen kender endnu ikke afkastet for det første halve år af selskabets levetid. - Selskabet handler naturligvis om investeringer, men det sociale samvær bliver også vægtet højt, siger han, der har været én af drivkræfterne i etableringen af selskabet. poul.erik.tarp@nordjyske.dk