Thyboer skal lære af skotter

Sygehus Thy-Mors i internationalt projekt

Sygehus Thy - Mors er eneste nordjyske islæt i et nyt internationalt projekt omkring patientsikkerhed.Foto: Peter Mørk

Sygehus Thy - Mors er eneste nordjyske islæt i et nyt internationalt projekt omkring patientsikkerhed.Foto: Peter Mørk

THY-MORS:Sygehus Thy-Mors bliver som det eneste nordjyske sygehus en del af et internationalt projekt, der sætter fokus på patientsikkerhed. Patientsikkert Sygehus, som projektet hedder, trækker på erfaringer fra Skotland og England, og kommer til at køre i alle afdelinger på Sygehus Thy-Mors. Hvert år bliver omkring 100.000 danske patienter udsat for fejl eller skader i kontakten med det danske sundhedsvæsen. Det antal skal Sygehus Thy-Mors forsøge at gøre mindre sammen med de fire andre danske sygehuse, der er blevet udvalgt til projektet. På Sygehus Thy-Mors er forkert medicinering en af de tilbagevendende fejl. Det skyldes ofte navneforvekslinger eller mundtlige beskeder, der bliver misforstået. - De fejl skal projektet være med til at rydde ud i, fortæller kvalitetschef Lone Buck, Sygehus Thy-Mors: - Hvad man selv tror er tilstrækkelig information, er ikke altid nok for modtageren, og derfor skal vi indføre faste rutiner for, hvordan vi giver besked om eksempelvis medicin, siger hun. Klar besked om medicin Her får Sygehus Thy-Mors blandt andet hjælp til at indføre de såkaldte ISBAR-skemaer, som personalet kan støtte sig til, når de giver beskeder om medicinering over telefon. Det er dog ikke kun den interne kommunikation, der skal have et løft, men også dialogen med patienterne. - Vi oplever fejl ved, at patienter ikke har fået god nok information om, hvad de må efter en operation, og det er igen noget, vi skal arbejde med her, siger Lone Buck. Sygehus Thy-Mors har netop afsluttet en toårig kampagne om patientsikkerhed, Operation Life, og derfor bliver det nye projekt en videreudvikling af det. - Med Operation Life lærte vi meget om at fokusere på samarbejde på tværs af alle afdelinger, motivering fra ledelsen og brugen af faste metoder, og det bygger vi videre på nu, siger Lone Buck. Projektets erklærede mål er at reducere antallet af utilsigtede skader med 30 procent og skære 15 procent af dødeligheden på sygehuset. Patientsikkert Sygehus er et samarbejde mellem Danske Regioner, Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Trygfonden.