Bedsted

ThyMøllen er i modvind

Leif Pinholt, Thy Wind Power, overvejer en politianmeldelse mod Struer Kommune.

Formanden for Struer Kommunes udvalg for teknik og miljø Helle Lyng (S) vil sammen med et enigt udvalg have rør i stedet for gittermaster på fire husstandsvindmøller af mærket ThyMøllen. Derfor skal fire ansøgere i Struer Kommune have ændret på ThyMøllen, der bliver produceret af Thy Wind Power i Bedsted. Producenten, Leif Pinholt, stiller sig fuldstændig uforstående overfor Struer Kommune og i særdeleshed udvalget for teknik og miljø. - Det er det rene smagsdommeri og censur, som betyder at fire borgere i Struer Kommune skal have ændret på konstruktionen, der gør det dyrere at få opstillet møllen, siger Leif Pinholt, der ikke er i tvivl om, at han har loven på sin side, og at Struer Kommune handler i strid med lovgivningen for husstandsvindmøller. - Struer overtræder endvidere konkurrenceloven, og der er også tale om en teknisk handelshindring, fordi andre producenter med gittermaster ikke kan komme ind i kommunen med en husstandsvindmølle monteret på en gittermast, siger Leif Pinholt og tilføjer, at kommuner ikke kan ændre på tekniske anlæg, og det er en husstandsvindmølle. Fastholder Struer Kommune sit krav, er næste skridt på vejen en politianmeldelse: - Så må politiet finde ud af, om Struer Kommune overholder loven eller ikke, slår Leif Pinholt fast. Til det siger Helle Lyng, at "så må vi tage den derfra: - Vores jurister vurderer, at det er korrekt, det, vi gør i udvalget, siger hun.