Skagen

Ti år mere med Grenens Sandorm

Sandormens bagmænd, Tonni Jespersen og Christian Hjermitslev, har bl. a. investeret i hjertestartere i tilfælde af, at en af deres passagerer skulle få et hjertetilfælde.FOTO: BENT JAKOBSEN

Sandormens bagmænd, Tonni Jespersen og Christian Hjermitslev, har bl. a. investeret i hjertestartere i tilfælde af, at en af deres passagerer skulle få et hjertetilfælde.FOTO: BENT JAKOBSEN

SKAGEN:Christian Hjermitslev og Tonni Jespersen får i yderligere ti år eneret på at køre med det offentlige transportmiddel, som har stoppested længst mod nord Jylland - Sandormen. De to koncessionshavere har søgt om en forlængelse af koncessionsperioden fra fem til ti år på grund af store investeringer i nye vogne og traktorer, kommunikationsudstyr og hjertestarter. Kommunens tekniske udvalg har imødekommet ansøgningen. Samtidig hæver kommunen dog sin koncessionsafgift fra fem til syv procent af billetindtægten. Sandormen kører på arealer ejet af kommunen og navnet Sandormen er varemærkeindregistreret af den gamle Skagen Kommune. - Vi er meget tilfredse med de nuværende koncessionsindehavere, siger formanden for teknisk udvalg, Jens Hedegaard Kristensen (S). - De gør et godt stykke turistarbejde, og det skorter ikke på oplysninger om naturen i området, når man kører en tur med Sandormen.