EMNER

Ti år undervejs - ofte i modvind

105 salmer sagde farvel - 142 kom til

AALBORG:Der er blevet gjort langt tilløb til den nye salmebog, som dronning Margrethe autoriserede sidste år, og som tages i brug pinsedag. 10 års arbejde foruden det meste af et par års planlægning dér forinden. Til gengæld har næppe nogensinde så mange blandet sig i en diskussion om en enkelt bog, som er udgivet her i landet. Der var nemlig ikke udelt begejstring, da daværende kirkeminister Torben Rechendorff (K) i 1990 og 1993 nedsatte henholdsvis en styregruppe til at udarbejde et kommissorium for en salmebogskommission og selve kommissionen. Hvad skulle vi med en ny salmebog, når den gamle fra 1953 fungerede så udmærket? Og debatten skulle kun blive endnu heftigere, og den holdt sig så længe, at kirkeminister Tove Fergo straks efter sin udnævnelse stadig kunne vække røre med en udtalelse om, at heller ikke hun kunne se nødvendigheden af en ny salmebog. Undervejs har den 21 mand store salmebogskommission og dens tre mands sekretariat med Københavns biskop, Normann Svendsen, som formand holdt 235 møder i seks undergrupper, og ikke mindst har 1659 personer, menighedsråd og organisationer af forskellig slags givet deres besyv med. Det skete efter forelæggelsen af det foreløbige udkast i år 2000, som blev sendt ud til høring. Indsigelserne gik på mange ting - først og fremmest på, hvad der var udeladt, og hvad der ikke var med. Kommissionen havde ladet en række salmer udgå, som mange åbenbart stadig bruger og holder af - bl.a. "Nærmere gud til dig", "Tænk, når engang den tåge er forsvunden" og "Jeg så ham som barn med det solrige øje.." Det vakte ikke så få ramaskrig. Resultatet blev, at 105 af de salmer, der var i den gamle salmebog, er gledet ud, mens der er blevet plads til 142 nye - nye i bogstavelig forstand og nye i forhold til den gamle salmebog. F. eks. er H. C. Andersen nu repræsenteret med to salmer, mens hele 117 af salmebogens 791 numre er skrevet inden for de seneste 100 år, de nyeste endda så sent som i år 2000. Høringen havde sin effekt. Kommissionen lyttede, og i stor udstrækning er indsigelser taget til efterretning. Resultatet er, at protesterne stort set er forstummet. Brugerne er tilfredse - eller de har resigneret. Det kan man ikke sige, men under alle omstændigheder fik salmebogskommissionens andet forslag så stor opbakning fra alle sider, at det blev det endelige, og to måneder efter, at det store arbejde var afleveret, autoriserede dronning Margrethe Den Danske Salmebog 2002 til brug i de danske folkekirker.