Ti-årig tilladelse til mørtelværk

Må fortsat indvinde strandsand ved Hotel Fyrklit og ved Kjærsgård Strand

TORNBY:Skov -og Naturstyrelsen har netop meddelt Tornby Mørtelværk, at værket i en ny ti-årsperiode har tilladelse til at indvinde strandsand på de to hidtidigt anvendte lokaliteter, nemlig et område umiddelbart neden for Hotel Fyrklit, samt et område på den sydlige del af stranden ved Kjærsgaard. Tornby Mørtelværk har i sin ansøgning om fortsat udvinding udtrykt ønske om som hidtil årligt at måtte hente 3.000 kubikmeter ved Fyrlit samt 6.000 kubikmeter ved Kjærsgård. Skov- og Naturstyrelsen har i sin vurdering lagt vægt på, at råstofindvinding af den størrelse ikke antages at have væsentlig indvirkning på miljøet i de to området. En enkelt borger, Mette Præstegaard, har som sommerhusejer og naturelsker, foreslået, at man istedet for at køre hele vejen langs strandkanten fra nedkørslen ved Tornby Strand, lavede en grusvej ned til stranden ved Fyrklit. - Vi satser jo på helårsturister. Jeg finder, at færdselen med entreprenørmaskiner fra september til maj er til gene for vore turister, siger hun. Skov- og Naturstyrelsenhar besigtiget forholdene, og siger i sin begrundelse for den nye tilladelse, at det ikke er muligt at lave vejadgang ved at åbne en vej gennem klitten. En sådan adgang kunne måske også bane vej for andre motoriserede køretøjer på det ellers så fredfyldte og bilfrie strand mellem Tornby og Hirtshals. Mette Præstegaard har siden i stedet foreslået at flytte hele udvindingen til den sydlige indvindingsplads. -Der er ikke nær så mange sommerhuse og der er heller ikke et stort hotel, siger hun. Til det forslag siger Skov- og Naturstyrelsen, at det sydlige område støder op til et internationalt naturbeskyttelsesområde, nemlig ”Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å.” Skov- og Naturstyrelsen har dog vurderet at størrelsen af Tornby Mørtelværks nuværende indvinding ikke har nogen væsentlig indvirkning på det tilstødende naturområde. Da der desuden ikke ved Fyrklit er tilstrækkelige mængder af den ønskede strandsand til at tilgodese mørtelværket, har styrelsen derfor valgt at forlænge den gældende tilladelse for endnu ti år. Det er dog fortsat muligt at klage - indtil 5. august.