Ti teatre fortsætter med ungdomstilbud

10 storkøbenhavnske teatre fortsætter i næste sæson med det tilbud til unge teatergængere, som sidste år blev lanceret under betegnelsen "Reumert-ungdomspris." Men ordningen bliver i den kommende sæson endnu mere attraktiv, fortæller en af teaterlederne, Jon Dahl Stephensen fra Aveny-T. - I denne sæson var kravet for at opnå ungdomsprisen på 60 kr., at der skulle være en gruppe på mindst 10 personer, alle under 25 år. Fremover er det nok at være fire. På den måde bliver det nemmere at arrangere noget på egen hånd, fortæller han. Ungdomsbilletterne blev iværksat i et samarbejde mellem Bikubenfonden, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) og de 10 teatre. I den sæson, som nærmer sig afslutningen, er der solgt omkring 25.000 "Reumert-billetter." Ordningen videreføres foreløbig i yderligere et år, hvorefter den eventuelt skal justeres. - Det første år må vi betegne som en succes, og det giver anledning til overvejelser om, hvordan vi kan trække andre grupper i teatret med særlige tilbud, siger Jon Dahl Stephensen.