Slagterier

Tican forudser stabil eksport

Slagteribranchen skal øge fokus på merværdien af det færdige produkt, mener direktør.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Slagteriarbejderne i Sæby er tilbage på jobbet. Men det sker under protest. Arkivfoto: Klaus Madsen

Selv om der er bølgegang på markedet, regner svineslagteriet Tican med at holde en stabil afsætning i år. Det sagde adm. direktør Ove Thejls, da han som gæstetaler på årsmødet i Landboforeningen Nordthys økonomiudvalg på Hotel Vildsund Strand vurderede markedsudsigterne i 2007 for svineproducenterne. Velbegrundet prognose Ove Thejls konkluderede, at den i årsmødets prognoser anvendte afregningspris på 9,43 kr. inkl. efterbetaling var velbegrundet og gav en indgående orientering om den forventede globale produktionsudvikling. Kinas svineproduktion vil stige stærkt, men da forbruget også vil stige, får det ikke nævneværdig betydning for dansk eksport. Og tilsvarende for Ruslands vedkommende. Afsætningsmulighederne vil være præget af, at USA vil beskytte sin egen produktion. Andre betydende faktorer er skærmydslerne mellem Polen og Rusland samt Ruslands trusler om importforbud fra EU, begrundet med dårlig veterinær- og hygiejnekontrol i de to nye EU-lande Rumænien og Bulgarien. Brasilien kan genere De forventede produktionsudvidelser i 2007 fra 2006 er procentvis størst i Brasilien med 5,6 fra 36 mio. stk. i 2006, i USA med tre fra 100 mio., og i EU beskedne 0,3 fra 240 mio. stk. I Canada med en 2006-produktion på 23 mio. ventes et fald på én procent. Brasilien kan genere den danske eksport, hvis det får adgang til vore markeder, f. eks. Rusland. I EU/15 er stigningen kun på 0,2 pct. I Danmark 0,7 pct., idet vores produktionskapacitet er ved at være opbrugt. Om de nye EU-lande, der er kommet til de senere år, gælder det, at deres produktion de første år er faldende på grund af manglende konkurrenceevne. England vigtigst Om markederne sagde Ove Thejls, at England stadig er vigtigst, Tyskland stabilt, Japan attraktivt trods lav valutakurs, USA præget af negativ valutakursudvikling og Rusland stærkt svingende fra fire-fem pct. til 10-15 pct. - i samme år. Totalt forventes en stabil afsætning. Ove Thejls fandt det vigtigt, at de igangværende overenskomstforhandlinger ender med ”en nogenlunde bevarelse af konkurrenceevnen, da vi ellers vil se et fald i produktionen”. Over 8,50 kr. pr. kg Han kommenterede 2007-prognosens kurveforløb og troede på en forårsnotering over 8,50 kr./kg samt en indsnævring af forskellen mellem Danmark og Tyskland. Medmindre en af de store markedsudbydere får problemer med sygdomme etc., er der for øjeblikket ikke meget der forstyrrer markedet. Efterfølgende besvarede han en række spørgsmål fra de 95 mødedeltagere. Om den samme ugentlige notering som Danish Crown sagde han, at den giver fred og ro i branchen, så vi vil hellere give en højere efterbetaling. Ove Thejls’ bud på fremtiden i slagteribranchen var større fokus på øget merværdi af det færdige produkt gennem større kommercialisering af afsætningen for at forstærke konkurrenceevnen på de globale vækstområder som f. eks. Sydamerika og Kina. thisted@nordjyske.dk