Lokalpolitik

Tican-planer afskærer sti

Slut med gåtur langs fjorden til Johnsens Allé, hvis ny lokalplan for Tican vedtages

En vandrerute langs fjorden i Thisted forsvinder, hvis Tican gennemfører planerne om indhegning af hele slagteriets område. I mange år har man kunnet gå fra Thisted centrum via Strandvejen og slagteriets parkeringsplads til en sti på ydersiden af renseanlægget. Denne grusbelagte sti munder ud i den asfalterede gang- og cykelsti, der går langs kysten ved Johnsens Allé. Men en ny lokalplan, som lige nu er i offentlig høring, giver Tican mulighed for at spærre for offentlig adgang til parkeringspladsen i den østlige ende af slagteriet. Det betyder at fjordstien langs renseanlægget vil ende blindt. Afspærringen af stien har allerede givet anledning til mindst én indsigelse mod lokalplanforslaget. Også Peter Sørensen (V), der er medlem af miljø- og teknikudvalget, har bemærket, at Thisted mister en populær vandrerute. Peter Sørensen så gerne, at der i stedet blev etableret en mulighed for at gå langs bagsiden af slagteriet - helt ud mod havnebassinet: - Det ville være en spændende mulighed. Så ville der være en ubrudt stiforbindelse fra Thisteds centrum og ud til Eshøj, siger han. Ideen om en sådan promenade langs slagteriet vækker dog ikke begejstring hos Ove Thejls, administrerende direktør for Tican.