TiCan prioriterer sikkerheden højt

Slagteri investerer i hjertestarter og uddanner medarbejdere i betjeningen

FJERRITSLEV:Hos slagteriet TiCan prioriteres sikkerheden hos personalet meget højt. Sikkerhed er ikke noget, medarbejdere og ledelse diskutterer. Den skal bare være så højt som muligt. Ordene kommer fra skæremester Jacob Nielsen. Han har været på slagteriet i 13 år og er en af to lokale ledere i Fjerritslev-afdelingen. Senest har virksomheden investeret i en hjertestarter og uddannet ni medarbejdere i at kunne betjene maskinen, der kan betyde forskellen på liv og død ved et hjertestop. Prisen var godt 21.000 kroner for maskinen. Ni på kursus Ni medarbejdere har i fritiden gennemgået et førstehjælpskursus, hvor der bl.a. blev undervist i brugen af hjertestarteren, hjertemassage og kunstig åndedræt. Kursisterne kom fra både produktion, administration og ledelse. Deltagerne var Kjeld Rasmussen, Bjarne Svanborg, Kirsten Damsgaard, Kjeld Svenningsen, Ingrid Lerre, Leon Larsen, Karsten Thellefsen, Jacob Nielsen og Jørgen Gabel. - Nedskæringer på ambulanceberedskabet og udsigt til længere ventetid, når ulykken er sket, er de to væsentlige årsager til indkøbet, fortæller Jacob Nielsen. Han har ikke kendskab til ulykker i sine mange år på slagteriet, hvor en hjertestarter kunne redde liv. - Jeg håber heller ikke, at vi nogensinde får brug for apparatet. Positive medarbejdere Medarbejderne er glade for virksomhedens positive syn på sikkerheden på arbejdspladsen. - Vi har en meget åben debat om sikkerheden, og mange kompetencer er lagt ud til medarbejderne. Er skridfelterne på gulvet eksempelvis nedslidte, så går medarbejderen blot direkte til håndværkerne, der skal sørge for udbedringen. Ingen grund til unødvendig administration, forklarer Kjeld Rasmussen. Han er tillidsmand for de 130 medarbejdere i produktionen. - Jeg opfatter samarbejdsklimaet omkring sikkerhed meget tilfredsstillende. Sikkerhedsudvalget mødes hver tredje måned samt efter behov. Kjeld Rasmussen fremhæver virksomhedens indsats mod løfteskader som et andet godt eksempel på viljen til at sikre og fastholde gode og sunde arbejdspladser. - Der er monteret lifte alle steder, hvor der tidligere blev udført tunge og gentagne løft. Det sikrer, at medarbejderne ikke slider unødvendigt på ryggen. Andre sikkerhedstiltag er obligatorisk brug af brynjeforklæder og stålhandsker. Jobrotation TiCan har også indført jobrotation på arbejdspladserne, så ingen medarbejder skal stå med det samme ensformige arbejde en hel dag. - På de mest krævende pladser får ingen lov til at være mere end en halv time eller maksimalt en time ad gangen. Så skiftes til at anden funktion. Kjeld Rasmussen tilføjer, at rotationerne ikke giver problemer med udregning af lønningerne, der er baseret på akkordaftaler.