Fjerritslev

TiCan tabte fem mio. kr. på forædling

FJERRITSLEV:TiCan tabte penge på samarbejdet med virksomheden Villy Theilgaard A/S i Esbjerg. De oprettede forædlingsvirksomheden TiCan Foods A/S med base i Ansager, hvor TiCan a.m.b.a. fik 80 procent af aktierne. Bestyrelsesformand Valdemar Møller gav på generalforsamlingen den triste besked, at de første måneder efter den 18 mio. kr. dyre investering var belastet med mange ekstraomkostninger, og at dette blev ikke bedre hen over forår og sommer. - Situationen udviklede sig til en fundamental uenighed om selskabets drift. Den eneste løsning var, at vi som hovedaktionær overtog det fulde ansvar for virksomheden. Det skete med i begyndelsen af august, hvor samarbejdet med Theilgaard-familien blev afbrudt. Regnskabet blev lukket med et minus på ca. ni mio. kr. Heraf skal Theilgaard-familien dække ca. 1,8 mio. kr., og ca. to mio. kr. vedrører afskrivning på goodwill til TiCan a.m.b.a. - Det vil sige, at TiCan Foods har haft en negativ effekt på årets resultat for TiCan a.m.b.a. med ca. fem mio. kr, berettede Valdemar Møller. - Det, er vi alle enige om, er dybt utilfredsstillende, og der er naturligvis for længst iværksat en plan for, hvordan selskabets drift skal rettes op. Salget er styrket, der skal ske en forøgelse af mængderne indenfor det nuværende sortiment, som er pølser og røgvarer. Der er også iværksat en proces med udvikling.