Slagterier

TiCan vil forædle i udlandet

Vækst i udlandet skal sikre arbejdspladser i Danmark

KLIM:Danish Crown-koncernen er i fuld gang, og også det lille nordjyske slagteriselskab TiCan arbejder på at flytte en del af forædlingen af råvarerne til udlandet. - Væksten i vores forædling kommer til at foregå med hovedvægten på de østlige lande i EU eller i Storbritannien, oplyste formanden, gårdejer Valdemar Møller, Fjerritslev, på generalforsamlingen i Klim i går. Slagteriet arbejder med "forskellige modeller" for at føre den fem-årige strategiplan ud i livet. Der kan blive tale om deciderede opkøb, partnerskaber eller joint ventures. Detaljer vil han endnu ikke oplyse overfor NORDJYSKE. - Men deltager vi ikke i det, bliver vi på sigt reduceret til at være et slagteri med eksport af mere eller mindre uforarbejdede delstykker. Det vil ikke sikre virksomheden en acceptabel konkurrenceevne og eksistensberettigelse, advarede han. Udfordringen Optagelsen af de nye lande i EU har givet en stærkere konkurrence, men også en uventet stor eksport af landbrugsvarer. Svineproduktionen er faldet i de østeuropæiske lande, og de er langt bagefter i udviklingen. Polen har 4000 slagterier, men slagter kun dobbelt så mange svin som i Danmark, hvor vi har to slagteriselskaber, fortæller Valdemar Møller. På generalforsamlingen påpegede han, at kombinationen af billige råvarer fra Danmark og billig lokal arbejdskraft i Østeuropa betyder, at de danske forældingsvirksomheder ikke er konkurrencedygtige. - Konsekvensen er, at der flyttes produktion til udlandet. Tulip har lukket i Viby, Vejle og snart i Ringsted - flagskibet i den daværende Steff-Houlberg-koncern. TiCans egen forædling i Thisted er heller ikke rentabel, og derfor er pølsemageriproduktionen fra oktober flyttet til Ansager ved Esbjerg. Heller ikke denne afdeling er rentabel, underskuddet var i år ni millioner kroner. - Det kan forbedre situationen kortvarigt, men det er ikke nok til at skabe økonomi i den danske del af forædlingen. Det er kendsgerninger, vi må forholde os til. - Det nytter ikke, at vi som svineproducenter er konkurrencedygtige i kraft af høj effektivitet, hvis vores forarbejdningsindustri efterfølgende sætter det over styr som følge af et omkostningsniveau, der ikke er konkurrencedygtigt, fastslog han. Tre forudsætninger Han foruder, at fødevareproduktion i stigende grad bliver internationaliseret, og pegede på tre forudsætninger for, at dansk svineproduktion kan klare sig i konkurrencen: - At slagteriselskaberne kan opbygge nye markeder og fastholde de eksisterende; at svinesektoren kan omsætte ny viden til praksis hurtigere end konkurrenterne; samt at der gives mulighed for at udvide svinebedrifterne i Danmark.