Boligøkonomi

Tid at beskatte gevinster på salg af ejerboliger

Jeg vil gerne takke formanden for den socialdemokratiske fællesledelse i Aalborg, Jane Frimand, for at tage et af vores tids største velfærdsproblemer op på Socialdemokratiets kongres i Aalborg d. 23. og 24. september, nemlig uligheden mellem ejere og lejere.

Forslaget om, at beskatte de store skattefrie gevinster på salg af ejerboliger bør være socialdemokratisk politik. Vi har altid kæmpet imod ulighed i samfundet. Her foregår der en uretfærdighed mellem ejere og lejere der er så åbenbar, at vi som socialdemokrater bør skrive det ind i vores principprogram og regeringsgrundlag. Desværre svigtede modet i opløbet, idet forslagsstilleren trak forslaget før afstemningen på kongressen. Det skulle du nok ikke have gjort, idet jeg tror, at mange af de delegerede, og vores medlemmer i øvrigt, ville bakke op om forslaget, der vil fjerne noget af den velfærdsafgrund der er skabt mellem ejere og lejere. Vi kan ikke tage en velfærdsdebat, uden at forholde os til, hvad vi gør ved det store problem, at husejere tjener styrtende med penge, blot fordi de bor på den rigtige adresse, mens lejerne i de almennyttige boligselskaber stiger et par procent i husleje hvert år, samt at vi skal lide den tort, at vores opsparede midler til renovering af vores nedslidte boliger i Landsbyggefonden stjæles af regeringen. Vi kan heller ikke tage en velfærdsdebat, uden at diskutere, hvad vi skal gøre med de 30.000 børn, der ifølge Socialforskningsinstituttet vokser op i fattigdom. Jeg går ud fra, at det ikke er i familier med friværdi nok til at etablere en dobbelt carport med elektrisk gulvvarme de fattige børn vokser op. Nej, det er nok nærmere i den almennyttige sektor vi skal lede efter dem. Det kan vi da ikke som socialdemokrater sidde stille og se på. Vi må simpelthen gøre noget nu og ikke lave den samme fejl, som vi gjorde op til valget i 2001, hvor vi ikke turde tale om vores politik på flygtningeområdet for at tækkes de Radikale. Det tabte vi på, og overlod befolkningen den tort, at de nu skal døje med en VKO-regering. Vi er nu i gang med at lukke debatten for en af de største uretfærdigheder i nyere politik, for at tækkes de boligejere, der kunne tænkes at stemme socialdemokratisk til næste folketingsvalg. Det er ikke politik. Det er taktik. Jeg tror bare det er en dårlig taktik, idet der er over en million mennesker, der bor i den almennyttige sektor, og som burde stemme på Socialdemokratiet. De er den svage part i den her velfærdsdebat. Det er dem, der bliver hægtet af fællesskabets opsving. Det er dem vi som socialdemokrater skal tage hånd om.