Lokalpolitik

Tid at gå nye veje

I mere end 50 år har det store H fungeret som vision for vejtrafikken i Danmark.

TRAFIK:I mere end 50 år har det store H fungeret som vision for vejtrafikken i Danmark. Nu er det tid til at gå nye veje. Det er tid til at udfordre det gamle mantra om, at veje skal underbygge den eksisterende udvikling med et nyt: Veje kan skabe udvikling. I det lys vil vi foreslå en ny midtjysk parallel motorvej vest for E 45 som en oplagt mulighed. Hvis veje skaber udvikling, så er Midt- og Vestjylland det naturlige sted at starte. Regionen udgør en god del af det yderkantsdanmark, som bliver så flatterende beskrevet med udtrykket "Den Rådne Banan". Det er en del af det regionale Danmark, som ofte bliver stedmoderligt behandlet. Hovedstadsregionen og byerne langs den jyske østkyst er i fokus, mens yderområderne langsomt forsvinder fra den offentlige bevidsthed. Det er ikke det Danmarksbillede vi ønsker os: Vi ønsker et sammenhængende Danmark, hvor det er muligt at leve et godt arbejds- og privatliv, uanset hvor i landet man ønsker at bo. En af de vigtigste forudsætninger for den vision er et ordentligt vejnet. En af pionererne bag nutidens motorveje, professor Humlum, mente netop, at den store jyske motorvej burde ligge langs Jyllands midte. Det mente han, fordi han så sammenhængen mellem infrastruktur og vækst; noget som var mere tiltrængt i Midtjylland end i Østjylland. For nylig dokumenterede forskere fra Aalborg Universitet, at udviklingen de sidste 20 år i overvejende grad er forekommet langs motorvejene. De erhvervscentre, der var i forvejen, er vokset, og de steder, hvor der ingenting var, er nye bebyggelser skudt op. Vi begræder ikke, at man valgte at anlægge motorvejen langs den jyske østkyst. Det har været en enestående udvikling, som har været overordentlig positiv for Danmark. Men, at bruge de næste mange år på at bygge ekstra spor på de eksisterende østjyske motorveje, er at lukke af for nye muligheder, og skaber sandsynligvis flere trafikproblemer end de løser. Vi er ikke de eneste, der peger på sammenhængen mellem det at skabe ”et helt Danmark”, og en seriøs prioritering af den Midt- og Vestjyske infrastruktur. Hvis man læser de mange høringssvar der er kommet fra både regionale og lokale politikere, og fra erhvervslivet i regionen, til den netop afviklede Infrastrukturkommission, så er det tydeligt, at ønsket om bedre trafikale muligheder er stort. Der er altså gode politiske grunde til at lægge en ny motorvej langs Jyllands højderyg. Bundet til opgaven er der en række tekniske, miljømæssige og strukturelle udfordringer, men vi skal under alle omstændigheder finde løsninger i et eller andet omfang. Så måske kan vi, ved at være lidt utraditionelle, gøre både politikerne, borgerne og samfundsøkonomerne glade. Det er velkendt, at der er store trængselsproblemer på rute E 45 fra Vejle og nordpå. Den umiddelbare løsning er derfor at udvide den østjyske motorvej med flere spor, og i den forbindelse også udvide kapaciteten i ” flaskehalsen Vejlebroen”. Det er desværre bare en kortsigtet løsning. Der er nemlig generel enighed blandt trafikforskerne om, at udvidelse af eksisterende motorveje med flere spor på lang sigt ikke har nogen særlig effekt på fremkommeligheden. Paradoksalt nok er det sådan, at flere spor over tid kun skaber mere trafik. Det gode ved den midtjyske motorvej er derfor, at det vil flytte en del af trafikken væk fra E 45, og dermed skabe reelle forbedringer for fremkommeligheden på den østjyske motorvej. En yderligere bonus ved at anlægge en midtjysk motorvej vil være at aflaste den hårdt ramte rute 11, der specielt i sommerhalvåret er stærkt belastet af turismetrafikken syd fra. Projekter af denne størrelse har altid en pris. Flere eksperter peger dog på, at etableringen af en ny motorvej sagtens kan konkurrere med udvidelsen af E 45 og en udbygning/nybygning af Vejlebroen rent økonomisk. En anden realitet er desværre, at projektet vil komme til at berøre den dejlige jyske natur. Men igen er det et vilkår, der gælder såvel den ene som den anden løsning. Tilbage står det uafviselige faktum, at vi bliver nødt til at gøre noget ved den voldsomme trængsel på landets motorveje. Den kortsigtede og teknokratiske løsning er at udbygge og forbedre der, hvor der i forvejen er megen trafik og erhverv. Vi har her forsøgt at komme med et politisk bud på en løsning: En løsning, hvor økonomi og praktiske hensyn til trafikken spiller sammen med den større vision om det Danmark vi ønsker os. Vi er desværre så meget politikere, at vi ikke bare kan læne os tilbage og lade eksperterne bestemme, hvor der skal bygges veje og hvor der ikke skal.