Tid at rydde op efter VKO

Efter 10 spildte år med en katastrofalt slap miljøpolitik, har regeringen sat miljøet højt på den politiske dagsorden.

Med den nye finanslov er der også den ambitiøse miljøaftale, "Grønt fokus". En aftale, som Socialdemokraterne er meget glade for. Over de næste to år vil vi afsætte en lille milliard kr. til en storstilet grøn omstilling af samfundet. Den grønne omstilling vil skabe grobund for nye grønne virksomheder, udvikle landbruget i en bæredygtig retning og give naturområderne et tiltrængt løft. Udover de miljømæssige fordele, vil indsatsen skabe grønne job og give danske virksomheder et forspring på markederne for grøn teknologi. Anders Fogh påstod i sin tid, at der ikke var en eneste fugl, fisk eller frø i Danmark, der havde fået det ringere som følge af VK-regeringens miljøpolitik. Men sandheden er desværre, at det gik den stik modsatte vej under VKO's drastiske nedskæringer på miljøområdet. Planter og dyr i den danske natur har akut behov for nye levesteder. Derfor har regeringen besluttet at afsætte 231 mio. kr. over de næste to år til at etablere flere vådområder og rejse mere skov. De nye naturområder vil ikke alene gavne dyr og planter, men vil også være til stor glæde for mennesker, der færdes i naturen. Mere og renere natur vil samtidig være med til at sikre drikkevandskvaliteten. Som noget enestående og unikt, drikker vi vand direkte fra hanen i Danmark. Det er helt afgørende for både borgere og virksomheder, at det vand, som kommer ud af hanerne, er helt rent. De seneste år har der været en række sager om forurenet drikkevand. Derfor vil regeringen give kommunerne bedre muligheder for at sikre drikkevandet med beskyttelseszoner omkring drikkeboringerne. Dette med 40 mio. kr. de næste to år. For at forebygge, at der siver sprøjtegifte ned til grundvandet vil regeringen desuden forøge støtten til økologi og grøn teknologi med hhv. 72 og 140 mio. kr. over to år. Regeringen har som mål, at det økologiske landbrugsareal mindst skal fordobles i 2020. Med forøgelsen af støtten til økologi og grøn teknologi har vi taget et stort skridt i retning af målet. Sammen med enhedslisten har regeringen over de næste to år desuden afsat 56 mio. kr. til at støtte omstillingen af offentlige køkkener til økologi, give støtte til forarbejdningen af økologiske råvarer samt støtte uddannelse og informationsaktiviteter om økologi. Med Grønt fokus vil regeringen påbegynde oprydningen efter ti års mangel på miljøansvarlighed. Naturen, miljøet, drikkevandet og danskerne vil derfor kunne mærke, at Danmark har fået en regering, der tager de miljømæssige udfordringer alvorligt.