EMNER

Tid at sælge ud

Det er på mange måder glædeligt, at de borgerlige partier løb af med sejren ved valget til den svenske Riksdagen i søndags.

Først og fremmest er det glædeligt for svenskerne, da den nye borgerlige regering ganske givet vil sætte ind på de områder, hvor det halter gevaldigt for svenskerne. Her er det især arbejdsmarkedspolitikken jeg tænker på, hvor arbejdsløsheden og folk på overførselsindkomster er alarmerende høj. Det der dog også er værd at glæde sig over på dansk side, handler om en velkommen lejlighed til at privatisere flyselskabet SAS. De borgerlige i Sverige har for noget tid siden annonceret, at de ville åbne for salget af en række statslige selskaber – heriblandt SAS. Flyselskabet er som bekendt 50 pct. statsejet, delt blandt den svenske, den norske og den danske stat. Den danske regering bør hurtigst muligt tage kontakt til den borgerlige alliance i Sverige og den norske regering og aftale et hurtigt salg. Et salg, der jf. Børsens aktiekurser (18.9.) vil indbringe den danske stat 2,1 mia. kr. Det er dog ikke den eneste privatisering, den danske regering bør tage fat på. Der er masser af selskaber at tage fat på. I 2005 solgte den danske stat 25 pct. af aktierne i Post Danmark, men det vil kun gavne at sælge flere af aktierne. Næste selskab kunne passende være DSB. Enten ved at omdanne DSB til et aktieselskab, og derved sælge nogle af aktierne, eller at sælge det hele til en konkurrerende virksomhed eller eventuelt et investeringsselskab. Det er privatisering, udlicitering og dermed fri konkurrence, der er vejen frem for en effektiv drift af disse selskaber.