Tid at slå bremse i

Nu og her er tiden inde til, at de miljøansvarlige politikere og embedsmænd gør noget ved den allerede vedtagne fem år gamle Vandmiljøplan III.

De ansvarlige politikere og embedsmænd kan ikke længere i trance bare se på, at fjorde og søer får tilført de enorme store mængder næringsstoffer af doping, så de dør af det. Skyldes denne "ligegyldighed" med vores natur, at det er en V-regering, som sidder ved magten? Hvis, så burde forholdene for liv i Limfjorden være bedre, da det er S-kommuner de fleste? . Nu er kommunerne de tilsynsførende for, at Limfjorden igen kan få "et godt liv" uden kunstigt åndedræt i tide og utide frem for en døende fjord. Lad os nu få ålegræsset og fiskene tilbage igen. De seneste fem år er forureningen taget til, som åbenbart skyldes dårlige tilsyn af de nærliggende landbrug omkring vore åer, søer og langs Limfjorden. Eller lever kommunernes rensningsanlæg ikke længere op til sine udledningskrav? Eller har Region Nordjylland i sin tid været for lempelig med skærpelse af udvidet dyrehold for de landmænd omkring vore åer/fjord, og dermed en alt for stor koncentration af svinegylle tilført Limfjorden? Hvad med de dyrkningsfrie bræmmer langs åen bliver den overholdt? Nu må kommunerne omkring fjorden slå bremserne i, når det gælder udledning af næringsstoffer, så fjorden igen kan komme til live med fisk og ålegræs til alles glæde også for lystfiskerne.