Tid og rum til omtanke

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Sven Bertelsen og elevrådsformand Henrik Kristensen. Foto: Kurt Bering

HJØRRING:De ældste elever på Højene Skole får ikke længere hverken skæld ud, en tur på kontoret eller et kryds i bogen, hvis de bryder skolens regler og for eksempel går en tur til bageren i frikvarteret. Derimod risikerer de at skulle bruge dagens og næste dags frikvarterer i Omtanken. Omtanken er et rum med et bord, nogle stole og en lærer, hvor eleven kan køle af, tænke sig om og snakke med læreren, der bemander Omtanken, om, hvad der skete, hvorfor det skete, og hvad der kan gøres, så det ikke sker igen - hvis man for eksempel har været oppe at toppes med en kammerat eller en lærer. Det fungerer godt, siger elevrådsformand Henrik Kristensen, der har ofret sig for eleverne og været en tur i Omtanken. Det siger han med et skævt og lidt forlegent smil. Det er ikke sejt at komme i Omtanken, faktisk tværtimod. Men man får lejlighed til at forklare sig over for en lærer og forklare, hvorfor det var, at man kom op at skændes med den anden lærer, fremhæver Henrik Kristensen, der langt hen ad vejen føler, at elevrådet bliver taget med på råd, når det gælder skolens regler - også hvad angår adfærd og sprogbrug. I begyndelsen af skoleåret havde skolen inviteret en erhvervsmand og en skuespiller, der hver især fortalte om omverdens forventninger og tolkning af de unges signaler. Derefter arbejdede eleverne sig frem til regler for eksempel for, hvordan man taler sammen i klassen. Det fungerer godt, mener Henrik Kristensen, der synes, at tonen er blevet mindre rå på skolen, uden at den har været særlig ubehagelig. Omtanken er ikke skolens mest anvendte lokale, men har en elev været der én gang, koster samme forseelse næste gang en dags ekstra omtanke og er det ikke nok, så havner man tredje gang i Afklaringen. - Hvis altså det giver mening. Det er jo ikke det amerikanske straffesystem, hvor tredje gang giver fængsel på livstid, smiler lærer Thomas Jensen.