Tid til at gøre status

Vi har nu rundet halvdelen af denne valgperiode. Det er en god anledning til at gøre status på de valgløfter, som Venstre gav før valgene både i 2001 og i 2005.

Venstre lovede i 2001 og i 2005 en fast og fair udlændingepolitik. Det løfte er gennemført. Antallet af opholdstilladelser til asyl og familiesammenføringer er faldet til en tredjedel. Til gengæld er integrationen styrket. Blandet andet har der aldrig været så mange indvandrere i arbejde som nu. Venstre lovede i 2001 en konsekvent retspolitik. Det løfte er gennemført. Siden 2001 er straffen for vold og voldtægt sat i vejret. Antallet af betjente på gaden er øget med over 700. Det er gjort strafbart at flygte fra fængslerne og der skabt flere fængselspladser. Venstre lovede i 2001 og i 2005 et skattestop. Det løfte er gennemført. Skattestoppet har været gældende i over 5 år, og i 2004 blev indkomstskatten sat ned med 10 mia. kr. Danskerne har tryghed for, at deres økonomi ikke bliver ødelagt af nye eller stigende skatter og afgifter. Venstre lovede i 2001 og i 2005 kortere ventetider og frit valg af sygehus. Det løfte er gennemført. Det er indført en ret til behandling på et privathospital eller i udlandet, hvis ventetiden er mere end to måneder, og fra oktober nedsættes grænsen til én måned. I 2007 bruges der knap 11 mia. kr. ekstra på sundhedsområdet, ventetiderne er raslet ned, 100.000 patienter har brugt det frie valg, og der er ansat over 1.000 ekstra læger og over 1.200 ekstra sygeplejersker. Venstre lovede i 2001 og i 2005 bedre vilkår for de ældre. Det løfte er gennemført. Fra 2001 gives der 500 mio. kr. ekstra til hjemmehjælp og fra 2006 yderligere 500 mio. kr. ekstra. Der er indført frit valg af hjemmehjælp, og der er indført frit valg af plejebolig. Venstre lovede i 2005 bedre vilkår for børnefamilierne. Det løfte er gennemført. Priserne for pasning i daginstitutioner er sat ned. Der bruges 2 mia. kr. på bedre kvalitet og der er indført 1 års fleksibel barselsorlov. Venstre lovede i 2005 et massivt løft til forskning og uddannelse. Det løfte er gennemført. Frem til og med 2010 bruges der 20 mia. kr. ekstra på forskning og uddannelse. Der er skaffet 10.000 ekstra praktikpladser, og fagligheden er øget i uddannelsessystemet. Venstre lovede i 2005 en milliard ekstra til miljøet. Det løfte er gennemført. En offensiv energiplan øger andelen af vedvarende energi betragteligt. De første nationalparker etableres i Danmark næste år. Derudover er gennemført en historisk kommunalreform. Der er lavet en bred politisk aftale i Folketinget om senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Der er lavet en bred politisk aftale om globaliseringspuljen til investeringer i fremtiden. I Venstre holder vi, hvad vi lover. Det er afgørende, at vælgerne kan regne med de løfter, som politikerne giver før et valg. Venstre valgslogan i 2005 var: Venstre, så ved du det bli’r til noget. Virkeligheden har vist, at det bestemt ikke var tom retorik, men den skinbarlige sandhed. Til glæde og gavn for Danmark og danskerne.