Tid til at handle

Investeringer frem for nedskæringer og et mere lige Danmark. Det er regeringens nye kurs, der får sin debut med finansloven for 2012.

Vi kickstarter dansk økonomi med over 18 mia. kr. i 2012 og 2013 og skaber 9.000 nye job i 2012 og yderligere 12.000 i 2013. Derudover satser vi på, at Danmark igen skal være et land for alle. Kickstarten er ikke den eneste gode nyhed i næste års finanslov. Der er også afsat penge blandt andet til at nedbringe ungdomsarbejdsløshed, til bekæmpelse af fattigdom samt til forskning og grøn omstilling af Danmark. Det skal skabe et mere lige og bæredygtigt Danmark til gavn for den enkelte og for Danmarks konkurrenceevne generelt. Og så satser vi på et bedre helbred for den enkelte, på forebyggelse og på et sundhedsvæsen, hvor der igen er lige adgang for alle! Egenbetaling på kunstig befrugtning afskaffes og besparelserne på forebyggelsesområdet rulles tilbage. Derudover indfører vi afgifter på usunde fødevarer og hæver prisen på cigaretter. Det skal hjælpe os til at vælge en sundere livsstil og forhindre unge i at blive daglige rygere. Vi ønsker således ikke kun en sund økonomi. Vi ønsker også sunde borgere. Med Finansloven 2012 har regeringen sat en ny kurs. Vi vil tage ansvar og handle, så Danmark kan komme videre.