EMNER

Tid til at mindes og sige tak

SEMINARIUM:Ikke alle mærkedage fortjener at blive fejret. Alle mærkedage giver tid til at mindes. For 25 år siden, 23. februar 1984, vedtog Folketinget at nedlægge læreruddannelsen ved Ranum Statsseminarium. Udviklingen - hvad det så end er for en størrelse - krævede sit. Udviklingen sagde, at et seminarium i en landsby var tiden for længst løbet fra. Udviklingen styres ikke. Udviklingen skal man ikke sætte sig op imod. Udviklingen lever helt sit eget liv. Den for tiden siddende undervisningsminister var den samme, der i sin tid stod i spidsen for og arbejdede ihærdigt på at nedlægge læreruddannelsen i Ranum. Mit ærinde er at mindes og at takke. Jeg er dybt taknemmelig for, at jeg gennem en menneskealder, som elev og lærer, fik lov til at være en del af det fællesskab, som udgjorde Ranum Statsseminarium. Fællesskabet omfattede og strakte sig ud over en landsby, hvis eksistens som by i høj grad var betinget af seminariet, og hvis dagligliv gennem næsten 150 år var nært forbundent med seminariet og dets mange traditioner. En tak til de ildsjæle i byen, der har nægtet at give op og har været med til at få nye initiativer til at vinde indpas - pædagogseminariet, efterskolen og multihuset.