Hospitaler

Tid til at nå rundt om patienten

Overlæge Kai Naundrup, 65 år på lørdag, har svært ved at forlige sig med centraliseringen af sygehussektoren.

overlæge Kai Naundrup kom til sygehuset i Thisted for 14 år siden, efter at han forgæves havde kæmpet for at bevare sygehuset i Brønderslev. Foto: Peter Mørk

overlæge Kai Naundrup kom til sygehuset i Thisted for 14 år siden, efter at han forgæves havde kæmpet for at bevare sygehuset i Brønderslev. Foto: Peter Mørk

Færre sengepladser, kortere indlæggelsestider - og dermed dårligere muligheder for at afklare, hvad det er, patienten fejler. Det er nogle af de negative sider af udviklingen i retning mod færre og større sygehuse. En udvikling, som overlæge Kai Naundrup Svendsen gjorde sit for at kæmpe imod, da Brønderslev Sygehus i begyndelsen af 1990'erne stod foran lukning. Indsatsen bar ikke frugt. I 1994 lukkede det vendsysselske sygehus, hvorefter Kai Naundrup fik job som medicinsk overlæge på Thisted Sygehus - i dag Sygehus Thy-Mors. På lørdag, den 25. oktober, fylder overlægen med speciale i mave- og tarmsygdomme, 65 år. - Jeg har aldrig forliget mig rigtig med det, siger Kai Naundrup om centraliseringen. - Men man må også erkende, at det er svært at få stillingerne besat på de små sygehuse. Det største problem ved centraliseringen er, at der samlet set ikke er det samme antal senge til rådighed som tidligere. Det mærker vi jo også her i Thisted, hvor vi også får nogle af de patienter, der tidligere kom til Brovst Sygehus. - Det er nødt til at gå stærkere. Det betyder, at vi mangler tid til at tage os af de andre ting. De fleste af vores patienter er jo ældre mennesker, som ofte fejler mange forskellige ting, og det kan knibe tidsmæssigt med at komme hele vejen rundt. Læs hele historien i Thisted Dagblad tirsdag