Tid til eftertanke

Der er nu to måneder siden, at vælgerne afsluttede 10 års VKO-flertal og gav muligheden for at bringe Danmark tilbage på sporet og genskabe troen på vækst og en fornyet sammenhængskraft.

Den nye centrum-venstre-regering tog sig den nødvendige tid til at udarbejde et omfattende og solidt regeringsgrundlag. Medierne havde svært ved at komme ned i gear efter den opskruede dækning af valgkampen og brugte meget tid på at sammenligne de enkelte partiers valgprogram med det færdigt forhandlede regeringsprogram. I forlængelse heraf har den nye opposition i ugevis i et enslydende kor messende fremført ordet løftebrud som eneste kommentar til den nye regering. Det kan her synes endog meget mærkeligt, at historiske partier som Venstre og Konservative i et af verdens ældste demokratier vil problematisere og nedgøre det forhold, at når forskellige partier, der er gået til valg på selvstændige valgprogrammer, efterfølgende danner regering, må de i sagens natur gå på kompromis og i et eller andet omfang give køb på den politik, som de ideelt set gerne ville gennemføre. Aktuelt fremfører oppositionen nu en bekymring på folkets vegne over de afgifter, som SRSF regeringen har foreslået i finansloven. Jeg tror desværre, at mange flere er meget mere optaget af, hvorledes deres privatøkonomi påvirkes af et nedfrosset boligmarked og en bekymring for tiltagende ledighed. De to tidligere regeringspartier burde langt hellere bruge en større del af deres tid på at gennemtænke konsekvenserne af den førte politik i 00'erne, hvor VK-regeringen bevidst undlod at tøjle højkonjunkturen, de unødigt høje lønstigninger med en efterfølgende stærkt svækket konkurrenceevne til følge, og oveni det højtbelånte friværdier baseret på en kæmpe boligboble, der vist kun overgås af Spanien og Irland. Jeg tror rigtig mange ville ønske, at forbrugsfesten var blevet bremset i tide, og at en ansvarlig regering havde forebygget den vanskelige økonomiske situation, som landet er havnet i med et bankvæsen, der er helt i knæ, og mange familier, der i dag sidder i eget hus med lav eller negativ opsparing. Valget er overstået, så nu må det være tid til at melde ærligt ud, at noget gik galt i grådighedens årti og bakke op om en ny ansvarlig økonomisk politik, der investerer i fremtiden og får alle med på vognen.