Ledelse

Tid til efteruddannelse

Tid og behov for efteruddannelse i finanssektoren! Ansvarlighed? Grådighed! Arrogant! Bedrevidende! Selvhævdende!

FINANSSEKTOR:Tid og behov for efteruddannelse i finanssektoren! Ansvarlighed? Grådighed! Arrogant! Bedrevidende! Selvhævdende! Finanskrisen har kostet meget for mange, mere eller mindre uforskyldte ofre. Foruden milliarder af kr. Som erhvervsmand vil jeg stille det så skarpt op, at flere finansledere har handlet så uforsvarligt og eller grådigt beregnende for egen vinding, at de har tilsidesat alle normale etiske og moralske forretnings principper. Det er jo grotesk at der er enkeltpersoner, der påberåber sig store bonusser, før pengene er i hus. Det fungerer normalt sådan med bonus og provision, at de først kommer til udbetaling, når pengene er i hus. Og det er ikke lige frem det, der præger finanssektoren. Så når disse ting kan opstå ligger der naturligt et ansvar på bestyrelserne. Det, der udvikler sig i kølvandet på manglende ansvarlig ledelse, kan nærmest sammenlignes med selskabstømning! Der er lavet en del forretningsaftaler udelukkende ud fra grådige person interesser. Jeg mener, at finanssektoren vil have godt af at få tilført noget praktisk erhvervserfaring, som faglig support i stedet for milliarder. For det er forretnings moral og etik der er brug for. Nu reber finanssektoren sejlene så hårdt, at også mange fornuftige og innovative virksomheder må lade livet p.g.a. Finansieringen af luftkasteller og passive projekter. Det vil klæde finanssektoren at forstå begreber, som det at en aftale, en forretning skal være værdiskabende for begge parter. Virksomheder bliver ikke kun drevet af nøgne nøgle tal, de skal ses i sammenhæng med visioner, og virksomhedens mission. Det lyser langt væk af at finanssektoren har været præget af grådighed uden hensyntagen til kunders ønsker og behov. Det er synd og skam over for de medarbejdere, der har skullet oversælge produkter og ydelser, der ikke har stået mål med ønsker og behov fra kunders side. Det må have været frustrerende og ydmygende. CSR-Ledelse må jo være et total ukendt begreb i finanssektoren. Corporate Social Responsibility – eller sagt på dansk virksomhedernes sociale ansvar. Ikke fordi virksomheder skal være socialforvaltning, men de skal være social ansvarlige. Jeg kunne have ønsket mig at finanssektoren kunne have været mindre arrogante og selvhævdende. Det er der være mange, der havde ønsket sig. Jeg kan anbefale et begreb finanssektoren kan lære meget af. Indføre KVIK begrebet for ledere og medarbejder. Kundeorientering, Værdi, Initiativ og Kvalitet kort sagt skabe forståelse for værdiskabende aktiviteter med Kunden - brugeren i Fokus. * Kundeorientering: Kend kundens behov (interne som eksterne) og fokusér på det der skaber værdi for kunden. * Værdi: Fokusér på de aktiviteter der skaber værdi og giver fortjeneste. Undlad de aktiviteter der ikke er værdiskabende, reducer spild, spildtid og omkostninger (tab). (både for sig selv men også for kunden) * Initiativ: Tag løbende initiativ til forbedringsaktiviteter. (Lean kan også bruges i finanssektoren) * Kvalitet: Udfør opgaven og aktiviteter så de lever op til kundens forventninger og giver en oplevelse af ”nul fejl”. Dette er kun gammel endt sund fornuft, fordi der skal to tilfredse parter til at skabe et vedvarende kunderelations forhold. Dette er ikke ment som noget med at være bagklog, men mere om god forretningsmoral og virksomhedsforståelse. Det må være milliarder af kroner værd! Det har i hvert fald været prisen for ikke at efterleve det!