Forurening

Tid til evaluering

Vi skal værne om det danske drikkevand og sikre gode miljøforhold. Derfor har vi i dansk landbrug i de sidste 24 år været med til at halvere udledningen af kvælstof i danske vandløb.

Det er en halvering, der har krævet mange investeringer, udfordringer og - må vi indrømme - til tider givet en del irritationsmomenter. Men det er også investeringer, vi som ansvarlige landmænd er gået ind til med ophøjet pande, så vi kan sikre et bedre miljø, til generationerne efter os. Efter mange år ønsker vi, som ethvert anden erhverv, der har foretaget en række investeringer, at evaluere vores indsats, og se om den har båret frugt for miljøet. Har konsekvensen af reduceringen af kvælstof f.eks. fået forbedret vores vandmiljøforhold, mindre iltsvind og mere ålegræs? Vi mener, at det vil være en succes, hvis der kan fremvises steder, hvor begrænsningen af kvælstof isoleret set har medført et bedre vandmiljø. Problemet er her, er at det endnu ikke har været muligt at få fremvist sådanne steder. Det er altså ikke muligt at påvise en sammenhæng mellem halveringen af landbrugets kvælstofudledning og et bedre vandmiljøforhold. Alligevel strammer politikerne grebet og tager igennem bl.a. Grøn Vækst flere initiativer til at reducere landbrugets udledning af kvælstof i de danske farvande. Det på trods af, at erhvervet kun står til ansvar for 5-6 pct. af den samlede kvælstofudledning i de danske farvande. Målet i Grøn vækst er at skabe en reduktion på 9.000 tons kvælstof. Et mål, der vil reducere det danske vandmiljøs kvælstofindhold med 1 pct. og samtidig påføre landbruget en række udgifter, der vil gøre det markant sværere at drive landbrug i Danmark. Vi håber derfor, at de ansvarlige politikere vil sikre en grundig evaluering af den halvering af kvælstofudledning, som landbruget allerede nu har foretaget. Det bør gøres, inden der bliver gennemført nye krav til et allerede i forvejen trængt erhverv.