EMNER

Tid til forandring

Det må nok erkendes, at vi lever i en turbulent tidsepoke. Verdenssamfundet er i oprør.

Oveni er der opstået en verdensomspændende økonomisk krise, der vil få mærkbare følger. Tidens krav er forandring! En ansvarlig stillingtagen til forholdene - med løsning på problemstillinger - er derfor en værdiorienteret politik med fokus på menneskers trivsel. Uligheden imellem verdens rige og de fattigste har aldrig før været så udtalt - og uretfærdigheden er uden tvivl én af hovedårsagerne til den sociale uro . Fravær af værdipolitik, og en generel mangel på vilje til politisk retfærdighed, har på sørgeligste vis også ramt Danmark. – med voksende uro og utryghed til følge. Derfor er der blevet ekstremt brug for et nyt parti med værdipolitiske tankegange som udgangspunkt. I erkendelse af behovet har Tidens Parti besluttet at integrere sig i Centerpartiet – Danmarks nye parti - der har stiftende generalforsamling i januar 2009. På denne måde er chancerne for et nyt folketingsparti realistisk, idet de to partier stort set har samme målsætning omhandlende menneskers ligeberettigelse og ukrænkelige frihedsrettigheder i et samfund, der er bygget op nedefra. og som sådan derfor appellerende til den samme målgruppe. Sammenhold gør som bekendt stærk! Som formand for Tidens Parti har jeg en tid arbejdet sammen med kompetente medlemmer i Centerpartiets programudvalg - men vil fremover hellige mig min foredragsvirksomhed. I håb om opbakning til Centerpartiet takker jeg for tilliden, jeg har mødt, og ønsker alle et godt nytår.