Tid til Jul på Voergård Slot

} SLOTSJUL: Efter sidste års succes med 4500 besøgende bliver dørene til Jul på Voer-gård Slot slået op igen i morgen. Det er som i fjor arkitekterne Stig Lauritsen og Greg Kobett, der har stået for julepyntningen, og gæsterne vil denne gang få et historisk tilbageblik. Efter sidste års store interesse bliver også slottets fangekældre i år taget i brug. Slottet er åbent for gæster fredag, lørdag og søndag kl. 11-17. } BYGNING: Social- og sundhedsudvalget har over for økonomiudvalget anbefalet, at kommunen beholder den bygning på Vibevej 8 i Dronninglund, som kommunen hidtil har lejet af Landsforeningen Evnesvages Vel til at huse psykisk udviklingshæmmede personer. Social- og sundhedsudvalget mener godt at kunne finde en brugergruppe til bygningen og har i den forbindelse peget på bl.a. en gruppe af senhjerneskadede borgere uden behov for døgnbemanding. } BOTRÆNING: Efter at økonomiudvalget tidligere har sendt sagen om en mulig ny botræningsenhed for sent udviklede unge på Multebærvej 34 i Dronninglund retur til social- og sundhedsudvalget for at høre, om der nu også findes den nødvendige brugergruppe til bofællesskabet, har sidstnævnte udvalg nu repliceret med en præcisering af, at der er brugere - og derfor også et behov for botræningsenheden. } PRÆCISERING: Formand for social- og sundhedsudvalget Inger Pedersen (S) har i forlængelse af et læserbrev i går fra formanden for ældre- og handicaprådet, Jens Erik Mortensen, ønsket at præcisere, at hun på ingen måde har ønsket at signalere, at ældre- og handicaprådet har sovet i timen eller det, der ligner, i forbindelse med en nyindført besparelse på ældreområdet. - De har tværtimod været meget aktive, fastslår hun.