Alternativ energi

Tid til ny energi

Vi unge folke- og demokratiske socialister har en ambition. En ambition om, at en ny rød regering vil tage det miljøarbejde op igen, som S-R regeringen efterlod sammen med magten i 2001.

For mens VKO-regeringen nærmest har standset miljøarbejdet, bliver verdensklimaet bare dårligere og dårligere med mere og mere CO2 udslip. Det prøver man at bekæmpe rundt om i verden med bl.a. atomkraft, som Liberal Alliance og DF er varme tilhængere af - men giv os lige én god grund til atomkraft? Fukushima? Tjernobyl? Selvfølgelig! Nej, i SFU og DSU siger vi nej tak til atomkraft! Vi skal holde en ny S-SF-R-regering i nakken, så vores ambition om et bedre klima kan virkeliggøres. Der skal opføres flere vindmøller f.eks. ved motorveje eller til havs, hvor de ikke generer folk. I Danmark står der nu ca. 5000 vindmøller, men siden regeringen kom til er antallet af nye, der er kommet til, faldet. Der skal forskes i bølgeenergi - vi er omgivet af vand. Offentlige bygninger og andet stort byggeri skal plastres ind i solceller. Se bare på Sæby Varmeværk, der har opsat 12.000 m2 solfangere. Og så skal vi selvfølgelig forske massivt i, hvordan vi kan opbevare energien, der produceres om natten, hvor folk sover og ikke bruger energi. Alt dette skal lede til, at vi senest i 2050 - gerne før - kan sige os fri for fossile brændstoffer og energikilder i Danmark. Vi i vesten skal gå forrest.