Gandrup

Tid til prisuddelinger

HALS:Tiden nærmer sig, hvor der igen skal uddeles idrætspriser. Det drejer sig om Hals Kommunes Hals-Pris og pengeinstituttet Nordeas Idrætspris 2003. Med hensyn til Hals-Prisen gives den til foreninger og klubber, der har ydet en særlig indsats for at fremme det gode og naturlige fællesskab og kammeratskab, og hvor vægten ligger på breddeidrætten, samt til personer eller hold, der har opnået særlige idrætsresultater i årets løb. Hals-Prisen kan endvidere gå til kreds- og distriktsvindere samt til vindere af amts-, jyske, lands- og danske mesterskaber, ligesom også hold med den højest rangerende præstation kan få prisen. Hals-Prisen uddeles i marts 2004, og sidste frist for indlevering af kandidatforslag er 24. november. Med hensyn til Nordeas Idrætspris 2003 er det 10. november, der er sidste frist for indlevering af kandidater til idrætsprisen, der i år uddeles for femte gang. Her er der imidlertid ikke sat dato på prisuddelingen. Det skyldes, at den uddeles ved et passende lejlighed i den eller de foreninger, hvor en prisvinder er blevet udvalgt. Det er Nordea i Hals og Gandrup, der er prisuddeler. - Vi synes, at det er en god mulighed for at give et skulderklap til sports-profiler eller klubber, som har gjort en indsats ud over det sædvanlige i året, der er gået, bemærker filialchef i Hals Tom Henriksen.