Egholm

Tid til reflektion

}Efter den tragiske ulykke, med motorvejsbroen som styrtede ned, er der tid til eftertanke. Frakørslen ved Borgmestersvingets er inderligt overflødig! Vil det ikke være mere hensigtsmæssigt, at bruge omkostningerne for en nybygget bro, som medfinansiering til en vestlig fjordforbindelse, en Egholmlinie? Nogle beboere på Egholm er meget imod, der kommer en vejstrækning over øen, måske lidt forståelig, men vejforbindelsen kunne vel i praksis nedgraves som tunnel over øen, sådant der kun kommer en til og frakørsel fra lavbroen over Nørredybet. Som skatteborgere, betaler vi alle til færgeforbindelsen til Egholm og den udgift ser jeg gerne ændret. Der er en hindring i, at såfremt staten skal betale for vejstykket, skal det være en motorvej. Ad forhandlingens vej, burde der findes en aftale til en lettere løsning, for en 4 sporet motorvej er ganske overflødig. Jørgen Andersen Søholmvej 13, Nørresundby