Tid til reformtjek

Danmark er heldigvis ved at komme skånsomt gennem finanskrisen. Nedgangen er vendt. Væksten er tilbage - på et lavt blus.

Men vi står i en situation, hvor kun halvdelen af danskerne inden for få år er aktive på arbejdsmarkedet - og skal finansiere både deres egen og den anden halvdel af danskernes velfærd. Vi kommer til at mangle arbejdskraft - og skattegrundlag. Samtidig udfordres Danmark - ja, hele Vesten - på uddannelsesniveau og evnen til at skabe nye virksomheder og jobs af en række nye økonomier i Asien og Sydamerika. Derfor er vi også presset for investeringer i uddannelse, forskning og forbedrede rammebetingelser for dansk erhvervsliv. Derfor har vi brug for at tage et reform-tjek på samfundsmaskinen Danmark. Og i den sammenhæng kan vi ikke bare frede efterlønnen, som hvert år løber op i 16 milliarder kroner, mens alt andet er i spil. Alternativet er at begynde en hård beskæring af sundhedsvæsen, skoler, uddannelser og hjælpen til ældre og handicappede. Men det er udelukket. Det ønsker jeg ikke. Vi er nødt til at erkende, at hele velfærdssamfundet vil krakelere, hvis vi ikke er parat til at se på os selv og det samfund, vi har indrettet, når vi udfordres så massivt. Der er ikke plads til hellige køer i en tid som den, vi står i - heller ikke når vi presses strukturelt af støt stigende udgifter i de kommende år. Efterlønnen blev indført af Venstre og Socialdemokratiet i fællesskab i 1978. Det gav en god mening dengang, hvor ledigheden var tårnhøj og ungdomsarbejdsløsheden især var høj, mens mange i 60-årsalderen virkelig havde haft et langt fysisk hårdt arbejdsliv. I de kommende år står Danmark i en helt anden situation. Derfor mener jeg, at det er reelt og nødvendigt at tage efterlønnen og andre ordninger på bordet på ny. Jeg ønsker et stærkt dansk velfærdssamfund, der giver tryghed for dem, der ikke kan klare sig selv. Herunder, at de mennesker, der virkelig er nedslidte, kan trække sig ud af arbejdsmarkedet tidligere end gennemsnittet. Derfor er det afgørende for mig, at ændringer i efterlønnen sker, så folk ved det i god tid. Forandringer skal ikke komme som en tyv om natten. Men Danmark har brug for målrettede reformer, der sikrer varig velfærd. Jeg er ikke kun liberal, fordi Venstre har leveret fremgang under højkonjunkturen - og sikrede, at vi kom af med udlandsgælden, før finanskrisen ramte verden. Jeg er først og fremmest liberal, fordi Venstre har tradition for at levere det ansvarlige lederskab og de ærlige bud på fremtiden, når det brænder på for Danmark. Det gør det nu. Danmark er udfordret - derfor skal vi tage de svære debatter, mens andre lover gavebod og gældsætning.