EMNER

Tid til stærke fællesskaber i landsbyen

Der var engang for ikke så længe siden, hvor der eksisterede et skæbnefællesska

b for beboerne på landet. Det var den gang alle i landsbyen i en eller anden grad var afhængige af landbruget. Sådan er det ikke længere. Derfor har landsbyens beboere i dag ikke noget naturligt fællesskab. Det er afgørende, at der bliver skabt nye fællesskaber i landsbyerne i en tid, hvor økonomien og udviklingen på landet mange steder er gået i stå. Arbejdspladserne forsvinder. Brugsen lukker. Bussen kører sjældnere og sjældnere. Og måske lukker skolen også snart. Skal det være dejligt at bo på landet, så skal der være fællesskaber, der kan kæmpe for de fælles interesser. Så der kan holdes liv i Skolen, i Brugsen og i idrætslivet. Og så får landsbyen endnu mere brug for en samlet stemme i de nye storkommuner, når det gælder de lokale interesser. Det kræver, at der skabes mødesteder for landsbyens beboere. Det kan være en skole, et forsamlingshus, et kulturhus, byfester, lokalhistorisk arkiv og meget mere. Steder, hvor Peter, der hver dag kører 50 km på arbejde, og Fru Nielsen, som er pensionist, kan mødes og lærer hinanden at kende. For de skal kende hinanden for sammen at kunne kæmpe for, at udviklingen i landsbyen går den rigtige vej. Fredag 27. oktober går startskuddet til forhandlingerne om det kommende landdistriktsprogram, hvor der skal bruges knap 1 mia. kroner om året på at skabe en positiv udvikling i landdistrikterne. Det Radikale Venstre vil støtte aktiviteter og tiltag, der kan skabe nye fællesskaber på landet.