Aalborg

Tid til time-out

Tid til "time out" for Park Vendia og alle renoveringsopgaver af haller.

Hjørring bør prioritere en renovering til de mange - nemlig hr. og fru Hjørring samt deres børn. Hjørring Kommune står over for en stor opgave i renovering af gamle idrætsfaciliteter og har samtidig en gylden mulighed for at tilgodese langt flere brugere end de nuværende faciliteter appellerer til. Spørgsmålet er om Hjørring Kommune kan tænke i nye baner, så renoveringen af de gamle haller og Park Vendia i samlet trop kan føre hele Hjørring kommune "up to date" i forhold til befolkningens NYE idrætsmønstre - idrætsmønstre, hvor fleksibilitet og idræt sammen med familien er en klar prioritering. Jeg mener at svaret på et sådant spørgsmål er et klart Ja og en nødvendighed. For hvis der ikke tænkes i nye baner, så ender det bare med et nyt fodboldstadion, og det er ikke godt nok til den samlede idræt - eller for alle borgere i Hjørring Kommune. Hjørring kommune har et stort efterslæb af renoveringsopgaver i de fleste idrætshaller/faciliteter. Renoveringsopgaven er så stor, at hvis der renoveres og udbygges på de præmisser, der er i dag, så risikerer kommunen at bruge penge på dem der råber højest - f.eks. et nyt fodboldstadion ved Park Vendia. En anden risiko er, at vi oftest bygger mere af det vi kender (f.eks. en ny hal), hvilket giver bedre vilkår for dem som allerede er i gang. Det er godt, men ikke nødvendigvis for dem, som vi også gerne vil have i gang og som ikke er idrætsaktive i nuværende strukturer. Mit bud til politikerne er: stop for alle renoveringsopgaver i 2010 og brug 2010 til eftertænksomhed, dialog og planlægning. En "time out" vil gavne på længere sigt, så idrætsforeninger, borgerne, DGI Nordjylland og politikere i fællesskab får investeret, så der kommer mest muligt aktivitet og glæde for flest mulige. Jeg håber, at vi i vores kommune bliver førende på området. Lad os få inspiration til fremtiden på idrætskonferencen den 17. september på Hotel Hvide Hus i Aalborg og lad os efterfølgende få debatten ind i den kommende valgkamp