Brønderslev

Tiden er faldet i slag

BRØNDERSLEV:Brønderslev ny kirkes tårn har længe været under reparation - en ny kirkeklokke er på plads, og i den forgangne uge kom urskiverne op. - De nye urværker er monteret. Tidligere havde vi kun et urværk til alle tre skiver, men nu får hver skiver selvstændig motor, fortæller Ole Nørgaard, der er formand for byggeudvalget. Byen vil fra 1. september igen få glæde af tårnets klokkespil. Klokkespillets nuværende 13 klokker suppleres med to nye af slagsen - og hermed kan det musikalske repertoire udvides. - Ny computerteknik skal fremover styre klokkespillet, men her er leverancen lidt forsinket. Derfor kommer klokkespillet i begyndelsen til at spille på det gamle mekaniske system, og senere kommer et nye digetale system og afløser, fortæller Ole Nørgaard. - Så midt i oktober er det hele færdigt. Renoveringen og nyanskaffelserne til tårnet forventes at koste 1,4 mio. kroner. - Og vi tror på, at vi holder det indenfor rammen. En renovering af tårnet var nødvendigt blandt andet fordi vand var trængt ind i tårnet, og ned gennem etagerne. Men nye glamluger forhindrer fremover, at vand, sne og slud har fri adgang til tårnet. Lugerne åbnes nemlig automatisk, når klokken slår og når klokkespillet lyder. Og lugerne lukker herefter af for vejr og vind.