Tiden er moden til biogas

Landmænd i Halkær Ådal forbereder sig på flere miljøkrav

BLÆRE:Et plus for miljøet, et plus for landmanden. Der er mange gode forklaringer på, at en række landmænd med jord omkring Halkær Ådal de seneste tre år har arbejdet på planer om et nyt højteknologisk biogasanlæg på en mark udenfor Blære. - Det er et forsøg på at komme miljøudviklingen i møde. Vi kan ligeså godt se i øjnene, at miljøkravene til landbruget ikke bliver mindre i fremtiden, siger Laurids Frandsen, der er bestyrelsesformand i "Grønne Landbrug". Biogasanlægget udenfor Blære vil blandt andet kunne løse landmændenes problem med at skille sig af med den fosfor, der bliver anset for en af de store miljøbelastninger for åer og vandløb. - Fosforen kan udbringes mere miljømæssigt rigtig, når gyllen har været gennem anlægget, påpeger Benny Berge, der er bestyrelsesmedlem i "Grønne Landbrug". De 15 landmænd i bag projektet påpeger, at de selv får et mere tilpasset produkt tilbage efter behandling på biogasanlægget, som egner sig bedre til at sprede ud på markerne. Samtidig vurderer de, at der på sigt er penge at spare. - Biogasteknologien har nået et niveau, hvor det er fornuftigt at springe på. Økonomisk er det blevet bæredygtigt, siger Laurids Frandsen, der samtidig understreger, at det har været vigtigt for inititativtagerne, at projektet giver en hånd til et bæredygtigt miljø i lokalområdet. "Grønne Landbrug" vil også åbne dørene for skoleelever og landbrugsskoler og fungere som besøgsanlæg for andre, der går med biogasplaner.