Tiden er moden tilen pensionsreform

Så skete det igen: Dansk Folkeparti har i samarbejde med regeringen og lige op til finanslovsforhandlingerne endnu en gang fundet det berettiget at tildele de svagest stillede pensionister lidt økonomisk retfærdighed.

Efterhånden må man stille sig selv det spørgsmål: Når nu DF og regeringen år efter år, og lige før finanslovens vedtagelse, med stor presse opmærksomhed, pludselig finder ud af, at en stor gruppe af vore pensionister har en utilstrækkelig pension og herfor må støttes med ekstra økonomiske midler, ligner det ikke en tanke om lystfiskeri efter pensionist stemmer, når ekstrabevillingen gentages år efter år? Det ville jo unægtelig være mere fair, hvis regering og DF én gang for alle vedkendte sig ansvaret for, at en stor del af Danmarks pensionister lever tæt på fattigdomsgrænsen, hvor de end ikke har råd til at holde en avis- eller gå i biografen. Det er på tide, at regeringen og DF i stedet for denne tilfældige "dryssen stjernestøv" i forbindelse med finansloven, vedtager en minimumspension, så alle pensionister, uanset egen opsparing, kan leve i økonomisk tryghed uden at skulle stå med "hatten i hånden" og vente på tilfældighedernes spil i forbindelse med finanslovforhandlingerne. Beviset for, at pensionerne skal reguleres opad, har regeringen og DF jo selv leveret. Skrækscenariet, som visse politikere kalder den kommende "ældrebyrde", er jo efterhånden også manet i jorden. Bl.a. viser professor Jørgen Goul Andersens beregninger, at selvom der er 30 pct. flere ældre i dag end for 30 år siden, så er sundhedsudgifterne stort set uændret i forhold til "samfundskagen". Endvidere har professor Andersen beregnet, at der i Danmark i 2035 vil være 36 pct. over 65 år, hvor der f.eks. i Italien vil være 60 pct. over 65 år. 68 pct. af alle danske mænd mellem 55 og 65 år stadig være på arbejdsmarkedet. I år 2045 vil vort pensionssystem være noget mere privatiseret via arbejdsmarkedspensioner og private opsparinger, så den skattefinansierede offentlige pension kun vil udgøre 30 pct. af folks samlede pension. Mange tror, at udgifterne til folkepension og ældreforsørgelse er stigende, men fakta er, at der i dag bruges en mindre del af "samfundskagen" til folkepension, end man gjorde i 1972. Så kære regering og Dansk Folkeparti - tiden er moden til en stor reform af pensionsområdet.